Dokumentarfilmen GUTTA

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kreftforeningen jobber stadig med å tilrettelegge for arenaer og kanaler som bidrar til at pasienter, overlevere og pårørende kan finne det som gir de best mulig livskvalitet. Sånn helt generelt kan vi si at menn og kvinner har ulike behov. Og det er her dokumentaren “Gutta” kommer inn. Vi tror at dette prosjektet er et viktig bidrag til at flere menn får innsyn i andre menns situasjon og reaksjoner. Vi tror også at prosjektet kan bidra til at alle i vårt samfunn får økt forståelse for hvordan et felleskap – flokken – kan gi støtte og styrke i vanskelig tid.

Målsetting

Lage en dokumentarfilm på 75 minutter som bidrar til mer åpenhet om kreft, og som viser hvordan en kreftsykdom påvirker både den rammede, familien, venner og kolleger, med særlig fokus på menn som målgruppe.

Målgruppe

1. Menn 40-60 år 2. Almennheten 3. Helsepersonell og fagfolk som jobber med psykisk og fysisk støtte

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal lage en dokumentarfilm på som kan bidra til mer åpenhet om kreft, og som viser hvordan en kreftsykdom påvirker både den rammede, familien, venner og kolleger. «Gutta» er en film om å tørre å åpne opp når det letteste er å lukke seg inne. Det er en dokumentar om menn og følelser, som byr på et svært nyansert og ærlig portrett av den ellers så stereotype «barske mannen». Vi ser at ungdom åpner seg om sin Skam og sine indre kamper som aldri før. På autentisk vis er det stadig mer normalt å sette ord på følelsene sine – i alle fall i de oppvoksende generasjoner. De vi hører minst fra derimot, er de voksne – og spesielt mannfolka. Derfor er dette en viktig film. Regissørene Petter Sommer og Jo Vemund Svendsen har fulgte Mannskoret og deres kreftsyke dirigent Ivar Krogh Hovd i en periode før han døde av kreft. Resultatet er et helt spesielt råmateriale som nå skal bli en dokumentar. Kreftforeningen vil bruke filmen i alle sammenhenger der det er naturlig, i forbindelse med debatter, undervisning, foredrag, møter og møteplasser. Vi vil jobbe spesielt med å etablere egne møteplasser for menn (nettverksaftner) der dokumentaren vil ha en plass. I vedlagte treatment og prosjektdokument beskrives prosjektets egenart og betydning.

Fremdriftsplan

Gjennomgang av råmateriale og ekstraopptak av film vil bli gjort vår og sommer 2017. Det er satt av tid til klipp av filmen vinter 2018. Etterarbeidsfasen vil gjennomføres våren 2018. Premieren er på høsten 2018.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

EvalueringForviergutta.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Dokumentarfilmen GUTTA
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Produksjonsselskap Fuglene AS
Beløp Bevilget
2018: kr 600 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring