Dokumentarfilmen GUTTA

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kreftforeningen jobber stadig med å tilrettelegge for arenaer og kanaler som bidrar til at pasienter, overlevere og pårørende kan finne det som gir de best mulig livskvalitet. Sånn helt generelt kan vi si at menn og kvinner har ulike behov. Og det er her dokumentaren “Gutta” kommer inn. Vi tror at dette prosjektet er et viktig bidrag til at flere menn får innsyn i andre menns situasjon og reaksjoner. Vi tror også at prosjektet kan bidra til at alle i vårt samfunn får økt forståelse for hvordan et felleskap – flokken – kan gi støtte og styrke i vanskelig tid.

Målsetting for prosjektet

Lage en dokumentarfilm på 75 minutter som bidrar til mer åpenhet om kreft, og som viser hvordan en kreftsykdom påvirker både den rammede, familien, venner og kolleger, med særlig fokus på menn som målgruppe.

Målgruppe

1. Menn 40-60 år 2. Almennheten 3. Helsepersonell og fagfolk som jobber med psykisk og fysisk støtte

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi skal lage en dokumentarfilm på som kan bidra til mer åpenhet om kreft, og som viser hvordan en kreftsykdom påvirker både den rammede, familien, venner og kolleger. «Gutta» er en film om å tørre å åpne opp når det letteste er å lukke seg inne. Det er en dokumentar om menn og følelser, som byr på et svært nyansert og ærlig portrett av den ellers så stereotype «barske mannen». Vi ser at ungdom åpner seg om sin Skam og sine indre kamper som aldri før. På autentisk vis er det stadig mer normalt å sette ord på følelsene sine – i alle fall i de oppvoksende generasjoner. De vi hører minst fra derimot, er de voksne – og spesielt mannfolka. Derfor er dette en viktig film. Regissørene Petter Sommer og Jo Vemund Svendsen har fulgte Mannskoret og deres kreftsyke dirigent Ivar Krogh Hovd i en periode før han døde av kreft. Resultatet er et helt spesielt råmateriale som nå skal bli en dokumentar. Kreftforeningen vil bruke filmen i alle sammenhenger der det er naturlig, i forbindelse med debatter, undervisning, foredrag, møter og møteplasser. Vi vil jobbe spesielt med å etablere egne møteplasser for menn (nettverksaftner) der dokumentaren vil ha en plass. I vedlagte treatment og prosjektdokument beskrives prosjektets egenart og betydning.

Fremdriftsplan for prosjektet

Gjennomgang av råmateriale og ekstraopptak av film vil bli gjort vår og sommer 2017. Det er satt av tid til klipp av filmen vinter 2018. Etterarbeidsfasen vil gjennomføres våren 2018. Premieren er på høsten 2018.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Kreftforeningen jobber stadig med å tilrettelegge for arenaer og kanaler som bidrar til at pasienter, overlevere og pårørende kan finne det som gir de best mulig livskvalitet. Sånn helt generelt kan vi si at menn og kvinner har ulike behov. Dokumentaren “For vi er gutta” er et viktig bidrag til at flere menn får innsyn i andre menns situasjon og reaksjoner. Filmen viser også til økt forståelse for hvordan et fellesskap kan gi støtte og styrke i vanskelig tid. «For vi er gutta» er en film om å tørre å åpne opp når det letteste er å lukke seg inne. Det er en dokumentar om menn og følelser, som byr på et svært nyansert og ærlig portrett av den ellers så stereotype «barske mannen». Regissørene Petter Sommer og Jo Vemund Svendsen hadde fulgt Mannskoret og deres kreftsyke dirigent Ivar Krogh Hovd i en periode før han døde av kreft. Dette råmaterialet var grunnlaget til denne prisbelønte dokumentaren “For vi er gutta” som er blitt vist på kinoer over hele landet og på NRK.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Filmen er blitt vist på flere aktuelle arenaer hos Kreftforeningen. I løpet av sommeren 2019 ble den vist på en del av Stafett for livet-møteplassene og den har vært en del av innholdet i Blå sløyfe-kampanjen. I tillegg har den vært vist på Kreftforeningens Vitensenter. Den har også blitt brukt inn i ulike sammenhenger i Kreftforeningens sosiale medier. Det er vanskelig å beregne hvor mange personer i målgruppen vi har nådd. Men Kreftforeningen har har 130 000 brukere av nettsidene hver måned og 300 000 følger på Facebook så vi kan anta at det er mange, både kvinner og menn som har fått med seg budskapet i filmen og muligheten til å se den. Av konkrete tall fra kinoene er det 16 000 som har sett den på kino og ca tall på seere på NRK tv er anslått til 215 000 per 21 november 2019 – trolig en del høyere nå ettersom mange har sett den på nrk.no etter lineær-premieren.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

300000400000

Prosjektgjennomføring/Metode

Produsentenes hovedmål da det ble søkt produksjonsstøtte var å fullføre opptak og etterarbeid på filmen og finne en distributør i Norge og å fullfinansiere filmen. Det planlagte produksjonsplanen som forelå var realistisk i henhold til materialet som allerede hadde vært i utvikling. Se vedlagte rapport fra produsentene for mer detaljer for hvordan prosjektet ble gjennomført.

Resultater og resultatvurdering

For vi er gutta er til nå sett av 16 000 på kino i Norge. Filmen ble vist på NRK høsten 2019 og pr april 2020 ligger den fortsatt tilgjengelig for nedlasting på nrk.no. Filmen er også tilgjengelig via i-tunes og andre strømmetjenester som VOD. Og som fysisk DVD på Platekompaniet m.fl.

Oppsummering og videre planer

Filmen er aktuell og relevant i flere år fremover og får stadig nye seere. Kreftforeningen ser at den er aktuell å bruke fortsatt inn i ulike temaaktiviteter rundt omkring i landet. og bidrar til mer åpenhet om kreft.

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Dokumentarfilmen GUTTA
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Produksjonsselskap Fuglene AS
Beløp Bevilget
2018: kr 600 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.12.2019
Status
Under gjennomføring