Solkrem, solarium og føflekkreft risiko

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Solkrem kan forebygge hudkreft som følge av naturlig soleksponering. Bruk av solarium ble nylig klassifisert som kreftfremkallende for mennesker, men sammenhengen mellom innendørs soling og føflekkreft er fortsatt litt uklar. Mer kunnskap er nødvendig for å effektiv forebygge føflekkreft.

Målsetting

I denne prosjekt undersøkes trender i bruk av solkrem i perioden 1997 til 2007 og sammenhengen med solbrenthet, demografiske (om befolkningen) og fenotypiske (angående gener) variabler i samme periode. Videre studeres sammenhengen mellom bruk av solkrem og risiko for føflekkreft, og sammenhengen mellom solariebruk og risiko for føflekkreft.

Design, metode, materiale

Data fra den norske kvinner og kreft studien (NOWAC) ble brukt, noe som er en stor populasjonsbasert prospektiv studie, etablert i 1991, med en lang og komplett oppfølging gjennom 2012, og er representativ for den norske kvinnelige befolkningen. NOWAC er koblet til Kreftregisteret for oppfølging av kreftforekomst og vital status (i live, utvandret eller døde). Log-binomial regresjon, Cox regresjon og Poisson regresjon er anvendt i de statistiske analysene.

Gjennomføring

Alle målene med prosjektet er oppnådd og tre vitenskapelige artikler er publisert i høyt rangert medisinske tidsskrifter.

Resultater

Bruk av solkrem økte i perioden 1997-2007, men også forekomsten av solbrenthet økte i samme periode. Studien støtter hypotesen om at soling med solfaktor≥15-krem kan redusere risiko for føflekkreft sammenlignet med bruk av solfaktor<15. Videre gir funnene sterk støtte til hypotesen om at det er en dose-respons sammenheng mellom solariebruk og risiko for føflekkreft, og en høyere sårbarhet for skadelige effekter av solariebruk før 35 år.

Samarbeidspartnere

Marit Veierød: hovedveileder, hjelp til datanalyser Elisabete Weiderpass og Eiliv Lund: biveiledere Kåre Edvardson, Adele Green, Corina S. Rueegg: assistanse i analysearbeidet

Videre planer

Den høye forekomsten av solbrenthet i vår studie tyder på at ikke bare solkrem, men også andre metoder for solbeskyttelse, ikke brukes nok. Den økende trend av melanom (føflekkreft) indikerer behovet for en mer intensiv handling. Våre funn på sammenhengen mellom innendørs soling og risiko for føflekkreft viser at innsatsen må økes og utvides utover anbefalingene fra Kreftforeningen, og forbudet mot tilgang for mindreårige til solarium.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Prosjektgruppen takker for et veldig godt samarbeid med ExtraStiftelsen/Kreftforeningen. Vi har oppdatert dem med våre funn ila prosjektperioden. Kreftforeningen har blitt informert om resultatene, og de er også presentert på Kreftforeningens årlige Konsensusmøtet om solvettreglene. Prosjektgruppen har gitt råd om solbeskyttelse og anbefalinger til Kreftforeningen. Vi satte stor pris på at Mona Stensrud og Lill Thorsen fra Kreftforeningen var til stede på disputasen.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Ghiasvand R (2016) Sunscreen use, indoor tanning and risk of melanoma among Norwegian women. Universitetet i oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Ghiasvand R, Lund E, Edvardsen K, Weider Pass E & Veierød MB (2015) “Prevalence and trends of sunscreen use and sunburn Among Norwegian women.” British Jouranl of Dermatology, årg. 172, nr. 2, s. 475-483.
DOI: 10.1111/bjd.13434

Ghiasvand R, Weider Pass E, Green AC, Lund E & Veierød MB (2016) “Sunscreen use and Subsequent melanoma risk: a population-based cohort study.” Journal of Clinical Oncology, årg. 34, nr. 33, s. 3976-3983.
DOI: http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2016.67.5934

Ghiasvand R, Rueegg CS, Weider Pass E, Green AC, Lund E & Veierød MB (2017) “Indoor tanning and melanoma risk: long-term evidence from a prospective population-based cohort study.” American Journal of Epidemiology, årg. 185, nr. 2, s. 1-10.
DOI:https://doi.org/10.1093/aje/kww148

Andre publikasjoner:
Artikkel 3 om solarium og føflekkreft er valgt ut for inklusjon i Clinical Cancer Advances 2018, a review of the year’s major achievements and emerging trends in clinical cancer research from the American Society of Clinical Oncology:

Heymach, J., Krilov, L., Alberg, A., Baxter, N., Chang, S. M. & Corcoran, R. (2018) Clinical Cancer Advances 2018: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology. Journal of the American Society of Clinical Oncology.
http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.77.0446

Sluttrapport/artikler (pdf)

Thesis summary.pdf
Ghiasvand – inklusjon i Clinical Cancer Advances 2018.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Ghiasvand R (2016) Sunscreen use, indoor tanning and risk of melanoma among Norwegian women. Universitetet i oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Ghiasvand R, Lund E, Edvardsen K, Weider Pass E & Veierød MB (2015) “Prevalence and trends of sunscreen use and sunburn Among Norwegian women.” British Jouranl of Dermatology, årg. 172, nr. 2, s. 475-483.
DOI: 10.1111/bjd.13434

Ghiasvand R, Weider Pass E, Green AC, Lund E & Veierød MB (2016) “Sunscreen use and Subsequent melanoma risk: a population-based cohort study.” Journal of Clinical Oncology, årg. 34, nr. 33, s. 3976-3983.
DOI: http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2016.67.5934

Ghiasvand R, Rueegg CS, Weider Pass E, Green AC, Lund E & Veierød MB (2017) “Indoor tanning and melanoma risk: long-term evidence from a prospective population-based cohort study.” American Journal of Epidemiology, årg. 185, nr. 2, s. 1-10.
DOI:https://doi.org/10.1093/aje/kww148

Andre publikasjoner:
Artikkel 3 om solarium og føflekkreft er valgt ut for inklusjon i Clinical Cancer Advances 2018, a review of the year’s major achievements and emerging trends in clinical cancer research from the American Society of Clinical Oncology:

Heymach, J., Krilov, L., Alberg, A., Baxter, N., Chang, S. M. & Corcoran, R. (2018) Clinical Cancer Advances 2018: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology. Journal of the American Society of Clinical Oncology.
http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.77.0446

Prosjektleder/forsker

Reza Ghiasvand

Hovedveileder

Marit Bragelien Veierød

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Solkrem, solarium og føflekkreft risiko
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for med. basalfag, Avd. for biostatistikk
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 108 000, 2014: kr 554 000, 2015: kr 680 000
Startdato
15.03.2013
Sluttdato
14.03.2016
Status
Avsluttet