Kreftpasienten og frivillige

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Intensjonen med å utvikle hospice-tilbudet på Romerike til også å inkludere frivillige som en naturlig del av Ambulant Hospice-teams virksomhet fikk en brå endring etter at Akershus Universitetssykehus besluttet å legge ned hospice-teamets virksomhet til fordel for et Palliativt team med base i sykehuset.

 

Recedo Stiftelsen valgte, i samarbeid med Kreftforeningen, derfor etter et år å avvikle dette prosjektet. Imidlertid klarte Recedo Stiftelsen å gjennomføre en nasjonal konferanse i samarbeid med Fransiskushjelpen: Verdien av frivillige i Hospice-arbeid. I tillegg har vi via våre nasjonale, nordiske og internasjonale kontakter gjort oss mange tanker rundt verdien av og potensialet som ligger i å åpne opp omsorgen rundt familier hvor en rammes av en uhelbredelig kreftsykdom. Ikke minst viser internasjonal erfaring at frivillige bidrar til en demedikalisering av døden i samfunnet. I Norge, i likhet med den medisinske utviklingen i den vestlige verden, utsettes vi for en økt spesialisering og fragmentering mht. behandling og omsorg. Dette stiller oss som samfunn overfor store utfordringer framover.

Prosjektleder/forsker

Astrid Rønsen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Kreftpasienten og frivillige
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Recedo Stiftelsen – Ambulant Hospice Team
Beløp Bevilget
2005: kr 225 000, 2006: kr 230 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet