Innføring av intern-TV

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Jeg kan med glede meddele at vi med midler fra Helse og Rehabilitering sitter igjen med et sluttresultat som fullt ut har real

Jeg kan med glede meddele at vi med midler fra Helse og Rehabilitering sitter igjen med et sluttresultat som fullt ut har realisert de målsettingene vi hadde for 1999. I dag sitter DNR med et operativt Intern­ TV som allerede har skapt interesse i andre sykehus. Midlene fra Helse­ og Rehabilitering utløste også midler fra vårt eget sykehus til dekking av utgifter som lå utenfor det midlene fra Helse og Rehabilitering skulle dekke. Det gjelder oppgradering av eget kabelnett, innkjøp aven del teknisk utstyr, og innkjøp aven del nye TV’ er.

 

Først ble vårt eget kabelanlegg analysert og oppgradert slik at det kunne ta inn og formidle de nye sendingene. Via innleid konsulenthjelp ble det klarlagt hva vi trengte av nytt utstyr for å etablere en egen ”sendebase”.

 

Sentrale konsulenter/medarbeidere har vært:

·        Biokonsult A/S v/ Dag Hjelle, konsulent, lege og erfaring fra TV-kringkasting og produksjon.

·        Totalprosjekt A/S v/ Terje Løkstad, oppgradering av kabelanlegget

·        ABC teknikk A/S v/Dag Christensen, tilopprettelsen av vår egen sendebase m/teknisk materiell.

·        Transmit Medical A/S, produksjon av video og vignett til internfjernsynskanalen, og avtale om produksjon av 4 programmer.

 

Det har vært en viktig erfaringer at prosjektet var godt forankret i vårt eget sykehus, på den måten at gjennomføringen av prosjektet var ønsket av mange, og har vært støttet både av ledelsen og ulike yrkesgrupper. Det var lett å skape forståelse for hvilken betydning dette ville få for pasientene, og at svært mange yrkesgrupper kan bruke kanalen. Videre har arbeidet båret preg av dyktige fagfolk som har utført sine oppdrag til avtalt tid og med ønsket kvalitet.

 

Alle TV’er i klinikken er nå innstilt slik at man på pasientrommene får informasjonskanalen inn på kanal I. I tillegg er det nå bestilt inn 8 stk. 28” TV’ er som skal plasseres i kantine, poliklinikk og div. venterom der mange pasienter og pårørende befinner seg. Her vil informasjonsprogrammet gå kontinuerlig.

 

Informasjonsprogrammet er på 16 minutter og kan med letthet utvides. Det er foretatt kursing av noen medarbeidere som kan gå inn i programmet og endre informasjon, som for eksempel fritidstilbudet og menyen, som endres fra uke til uke.

 

Det er montert kamerapunkter for direkteoverføringer av konserter, gudstjenester, intervjuer og lignende til sengepostene. To faste kameraer er montert der konsertene foregår, pluss mulighet til å bruke et mobilt kamera. Disse opptakene vil holde NRK-standard. Hele dette opplegget er ferdig til bruk. Opptaks­ og redigeringsutstyr og nødvendig PC med software er på plass.

 

I tillegg til å få etablert pasientinformasjon for DNR via TV, var intensjonen å bruke midler fra Helse og Rehabilitering til å lage TV -program med relevant medisinsk informasjon til kreftpasienter også utenfor DNR. Dette er også blitt gjort. Vi har inngått avtale med Transmit Medical AlS om foreløpig produksjon av 4 program. To av disse er straks sluttført og to andre er påbegynt. Det er program om CT, ultralyd, nukleærmedisinske undersøkelser og MR. Fremtidige program som skal produseres vil ha et innhold som er relevant for kreftpasienter også ved andre sykehus. Målet er å ha en 4 timers programkarusell som skal ha som mål å hjelpe pasienter til å mestre sin livssituasjon. Dette vil være ferdig inneværende år, og skal gå ut som kanal 2 på alle TV’er på DNR.

Kostnadene i forhold til budsjettet viser at hver krone er brukt etter intensjonen. De er brukt til konsulent/prosjektledelse og til produksjon av program. Vi har ikke betalt hele kostnadssummen for produksjonene ennå, men betaler restsummen når produktene er helt ferdige. Det forklarer den restsummen som regnskapet viser. Kontrakten er inngått i 1999, men sluttoppgjøret rar de ikke før i 2000.

 

Våre erfaringer er allerede distribuert ved at vi har tatt imot besøk på DNR fra andre sykehus som ønsker å gjøre noe tilsvarende. Vi har allerede hatt besøk fra Sentralsykehuset i Telemark og Sentralsykehuset i Akershus. Andre har også begynt å vise sin interesse, og vi er klar til omvisning og orientering nå de kommer.

 

Når det gjelder avvik fra opprinnelig plan, er det kun snakk om to mindre detaljer. Info.brosjyren trykker vi først når kanal 2 er operativ. Ellers måtte vi gjøre jobben to ganger. Evaluering vil vi først foreta etter at 28” TV’ene i venterommene, kantina og poliklinikken har vært operative i et par måneder. Disse installeres i løpet av mars-2000.

 

Intern-TV legges inn under informasjonsavdelingen vi informasjonssjefen på sykehuset. I en overgangsfase er det opprettet en foreløpig redaksjon, som etter hvert erstattes med en fast.

Prosjektleder/forsker

Steinar Ekvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Innføring av intern-TV
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Det Norske Radiumhospital, avd. for sosialmedisin
Beløp Bevilget
1999: kr 450 000
Startdato
25.05.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet