Følgetjeneste for enslige eldre ved Diakonhjemmet sykehussektor

Søknadssammendrag

Kreft rammer flest eldre, og innen fylte 75 år har én av tre nordmenn fått en kreftdiagnose. Er man i tillegg enslig med lite nettverk vil koronapandemien gjøre det å være rammet av kreft enda vanskeligere både fysisk og psykisk. Aktiviteten vi skal implementere er en følgetjeneste rettet mot brukere av nyetablert kreftbehandlingssenter ved Diakonhjemmet.

Kreftforeningens følgetjeneste skal gi kreftpasienten trygg transport til og fra behandling, samt en samtalepartner som gir støtte og tilstedeværelse underveis. Tjenesten drives av frivillige som er kurset og fulgt opp av Kreftforeningen. Pasientene melder behovet for følging i Nyby, en app som kobler pasient og frivillig. For å gjøre tilbudet tilgjengelig for målgruppen skal det rekrutteres mange frivillige, og opplærings skal gis til aktører, nettverk og samarbeidspartnere som er i kontakt med målgruppen. Markedsføringen skal være spisset mot målgruppen basert på alder, boforhold og geografi. Tjenesten er gratis.

Fra midten av januar 2021 skal det rekrutteres og kurses frivillige, og innen april skal fagfolk i helsesektoren få opplæring i hvordan legge ut bestillinger og håndtere forespørsler. Åpning av tjenesten skal skje i februar 2021. Vi har som målsetning å gjennomføre 200 følgeturer i 2021, og at informasjonen spres godt til målgruppen som faller inn under Diakonhjemmets sykehussektor. Tilbudet skal være med på å redusere sosial ulikhet i helse og være psykososial støtte i tillegg til et tiltak som løser en praktisk utfordring.

Prosjektet vil kunne ha flere samfunnsnyttige effekter i tillegg til det å styrke pasientens livskvalitet, som økt samarbeid mellom Kreftforeningen og nettverk i bydelene (frivilligsentraler, pensjonistforening, kommunen og Diakonhjemmet).

Etter prosjektperiodens slutt håper vi på god oppslutning og bruk av tjenesten, og mulighet for å forlenge tilbudet for å fortsette å gi støtte og kontinuitet til enslige eldre med følgetjenesten.

Prosjektleder/forsker

Lind Gustafsdottir

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Følgetjeneste for enslige eldre ved Diakonhjemmet sykehussektor
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
08.12.2020