Langtidseffekter hos cancerpasienter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Det er et økende antall unge menn i samfunnet som er blitt behandlet for testikkelkreft med ofte intensiv behandling

Bakgrunn: Det er et økende antall unge menn i samfunnet som er blitt behandlet for testikkelkreft med ofte intensiv behandling (stråleterapi, cellegift, kirurgi), og som antagelig frembyr til dels ukjente medisinske langtidsproblemer.

 

Metode: Det utføres en tverrsnittsundersøkelse av overlevende norske testikkelkreft-pasienter behandlet fra 1980-1994. Analysene er basert på et spørreskjema (HADS, SF36, IES, HUNT spørsmål) og en somatisk undersøkelse, kombinert med blodprøver (hormonstatus, organstatus, lipider).

 

Resultater: Det foreløpige resultatet viser at angst, fatigue og abnormal vektøkning representerer langtidshelseproblemer, særlig blant unge testikkelkreft-pasienter. Spesialisten og fastlegen bør være oppmerksom på disse problemer under oppfølgningen. SF36 bør supplementeres med et depresjonsspesifikk instrument hvis man skal screene for depresjon. Databasen vil de nærmeste fem år bli inngående analysert med henblikk på kardiovasculær morbiditet, fertilitet, livskvalitet, hormonstatus og somatiske sykdommer. Resultatene vil bli sammenlignet med normalbefolkningen.

 

Konklusjon: Allerede nå er det oppdaget tidligere ukjent langtidsmorbiditet blant helbredede testikkelkreft-pasienter slik som angst, fatigue og overvekt. Prosjektet viser nødvendigheten av langtidsstudier blant kreftpasienter generelt.

 

Publikasjoner:

Fosså, S.D. & Dahl, A.A. 2002, ”Short Form 36 and Hospital Anxiety and Depression Scale: A comparison based on patients with testicular cancer.” J Psych Research, nr. 52, s. 79-87.

 

Fosså, S.D., Aass, N., Winderen, M., Börmer, O.P. & Olsen, D.R. 2002, “Long-term renal function after treatment for malignant germ-cell tumours.” Annals of Oncol, nr. 13, s. 222-228.

 

Fosså, S.D., Dahl, A.A. & Loge, J.H. “Fatigue and mental health in long-term survivors of testicular cancer: A comparison with long-term male survivors of Hodgkin´s disease and males in the general population.” Accepted pending on revision.

 

Nord, C., Fosså, S.D. & Egeland, T. ”Patient´s age as an important risk factor of post-treatment BMI increase in survivors of testicular cancer.” Submitted.

 

Databasen blir også utgangspunkt for tre planlagte doktorgradsarbeider.

Prosjektleder/forsker

Sophie D. Fosså

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Langtidseffekter hos cancerpasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1999: kr 305 000, 2000: kr 305 000, 2001: kr 315 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
30.04.2002
Status
Avsluttet