Aktivitør

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

For å høyne aktivitetstilbudet til pasienter og pårørende ved DNR ønsket seksjon for Ergoterapi å sette i gang Prosjekt Aktivi

For å høyne aktivitetstilbudet til pasienter og pårørende ved DNR ønsket seksjon for Ergoterapi å sette i gang Prosjekt Aktivitør. Det var ønskelig med en aktivitør tilsatt i Aktiviteket i tillegg til den faste staben på 1,5 ergoterapistillinger.

 

Med ergoterapioppgaver som skulle dekkes, var det ikke mulig å utvide aktivitetstilbudet, men tvert imot sto det i fare for å bli redusert.

 

Vi mente prosjektet burde ha en minimumslengde på 2 år. Deretter ønsket vi å se hvor

mange pasienter og pårørende som i denne perioden hadde deltatt i Aktiviteket, og hvilken nytte de mente de hadde hatt av tilbudet.

 

Målsettingen med prosjektet var å se om et forbedret og utvidet aktivitetstilbud ville øke livskvaliteten til pasientene. I følge en brukerundersøkelse vi foretok i prosjektperioden er svaret ubetinget Ja. Undersøkelsen viste at forbedringen av aktivitetstilbudet har hatt stor betydning for pasientenes trivsel under oppholdet, og selv om åpningstiden er utvidet, ønsker halvparten av pasientene enda lengre åpningstid og større lokaler med plass til flere.

Ergoterapeutene har fått frigjort mer tid til andre oppgaver, slik at ergoterapitilbudet m.h.t. funksjonsvurderinger/tekniske hjelpemidler også er blitt betydelig forbedret.

 

For at Det Norske Radiumhospital skal kunne kalle seg ”mer enn et sykehus”, vil fortsettelsen av dette aktivitetstilbudet være en god investering for å bedre livskvaliteten for pasienter i en vanskelig periode i livet deres.

Prosjektleder/forsker

Inger Bugge

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Aktivitør
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Det Norske Radiumhospital, avd for sos.med, ergoterapiseksjonen
Beløp Bevilget
1999: kr 95 000, 2000: kr 95 000
Startdato
01.09.1999
Sluttdato
31.08.2000
Status
Avsluttet