Langtidshjertefunksjon ved brystkreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Med tidligere diagnose og moderne behandling har antallet brystkreftoverlevere økt betydelig. Det er kjent fra tidligere at både strålebehandling og cellegift øker risikoen for hjertesykdom mange år etter behandling. Dog vet man lite om effekten av mer moderne behandling.

Målsetting

1) Evalurere langtidseffekten på hjertet av større daglige doser strålebehandling gitt over kortere tid 2) Undersøke kalk i årene som forsyner hjertet med blod som en tidlig markør for hjertesykdom hos brystkreftoverlevere 3) Undersøke hjertets pumpefunksjon og klaffer hos brystkreftoverlevelse ved hjelp av ultralyd av hjerte 4) Genestisk predisposisjon for hjertesykdom hos enkelte pasienter?

Design, metode, materiale

Dette er en todelt studie hvor artikkel 1 omhandler en gruppe brystkreftpasienter behandlet fra 1975-1991. Den er således en retrospektiv studie ( studie som ser tilbake) basert på registre (fra kreftregisteret og stråleterapiregister ved Radiumhospitalet). Kontrollene ble gitt fra SSB. Dataene ble evaluert med cox regresjonsanalyse. Artikkel 2-4 omhandler en gruppe kvinner med stadium II og III brystkreft som ble behandlet ved Radiumhospitalet fra 1998-2002. Disse ble inkludert i studien i 2004 og ble undersøkt da og i 2007, før vi undersøkte dem i 2011. Det er således en longitudinell studie (studie som følger pasientene over tid). Kvinnene ble undersøkt klinisk og via spørreskjema. Det ble tatt blodprøver med markører for hjertesykdom. Videre ble de undersøkt med CT av hjertet og med ekkokardiografi (ultralyd av hjertet). SPSS ble brukt for analyser.

Gjennomføring

Prosjektet har blitt gjennomført etter planen. Alle de tre første målpunktene er gjennomført i form av 4 artikler. Dog ønsket vi også å se på genetiske forskjeller hos disse kvinnene, og om det kunne forklare at noen har høyere risiko for å utvikle hjertesykdom etter brystkreftbehandling. Imidlertid så vi fort at de tre første punktene ga oss så mye materiale at vi måtte begrense oss til det. Det er for øvrig planer om å se på dette ved en senere anledning.

Resultater

– Stor grad av hypofraksjonering (store daglige doser strålebehandling over kortere tid) kan føre til økt risiko for hjertedød – Tradisjonelle risikofaktorer for hjertesykdom gir sannsynligvis høyere risiko for hjertesykdom enn brystkreftbehandlingen vi tilbyr i dag. -Brystkreftoverlevere har økt risiko for svikt i hjertets hvilefunksjon (diastolisk dysfunksjon) som på sikt kan gi økt risiko for utvikling av hjertesvikt.

Samarbeidspartnere

-Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet ved dr Aakhus -Radiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet ved dr Bosse

Videre planer

Forhåpentligvis kan man undersøke disse kvinnene igjen for å kunne si mer om tidshorisonten for å utvikle hjertesykdom som en bivirkning. Man ønsker også å se nærmere på genetiske forskjeller i risikoen for hjertesykdom hos disse pasientene. Klinisk kan disse resultatene gi oss mer tyngde i forhold til å berolige pasientene i forhold til risiko for å utvikle hjertesykdom da vi fant liten risko for å utvikle dette. Vi vil fortsette å holde foredrag og opplyse befolkningen med tanke på funne våre.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet har gått fint. Vi har vel i liten grad samarbeidet om å spre resultatene. Vi var i liten grad klar over at Kreftforeningen kunne bistå oss med det.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling: 
Tjessem KH (2015) Long-term cardiac function in breast cancer survivors after multimodal treatment. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Artikler:
Johansen S, Tjessem KH, Fosså K, Bosse G, Danielsen T, Malinen E & Fosså SD (2013) "Dose Distribution in the Heart and Cardiac Chambers Following 4-field Radiation Therapy of Breast Cancer: a Retrospective Study." Breast Cancer: Basic and Clinical Research 2013 :7 41–49.
doi: 10.4137/BCBCR.S11118

Tjessem KH, Johansen S, Malinen E, Reinertsen KV, Danielsen T, Fossa SD & Fossa A (2013) "Long-term Cardiac Mortality After Hypofractionated Radiation Therapy in Breast Cancer." International Journal of Radiation Oncology Biology Physics; årg. 87, nr. 2, s.337-343.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2013.05.038

Tjessem KH, Bosse G, Fosså K, Reinertsen KV, Fosså SD, Johansen S & Fosså A (2015) "Coronary calcium score in 12-year breast cancer survivors after adjuvant radiotherapy with low to moderate heart exposure – Relationship to cardiac radiation dose and cardiovascular risk factors." Radiotherapy and Oncology; årg. 114, nr. 3, s. 328-334.
http://dx.doi.org/10.1016/j.radonc.2015.01.006

Kunszt G, Tjessem KH, Dalen H, Reinertsen KV, Fosså SD, Fosså A & Aakhus S "Cardiacfunction in long term breast cancer survivors. Comparison to a matched normal population." Under revisjon i American Journal of Cardiology 2016.

Andre publikasjoner:
Tjessem KH, Bosse G, Fosså K, Reinertsen KV, Fosså SD, Johansen S & Fosså A (2014) "Coronary Artery Calcium (CAC) score in 12-year breast cancer survivors (BCS) treated with adjuvant radiotherapy (RT) related to cardiac radiation dose and cardiovascular riskfactors." 7th Biennial Cancer Survivorship Research Conference, Atlanta, Georgia, USA; Poster.

Foredrag: 
Tjessem KH, Cvancarova M, JohansenS, Malinen E, Reinsertsen KV, Jetne V, Danielsen T, Fosså SD & Fosså A (2012) "20-year cardiac mortality after hypofractionated, locoregional radiotherapy in patients with breast cancer." MD Anderson Cancer Center Global Academic Programs Conference 2012, Oslo, Norway.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Thesis_KHT_nopapers080816.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling: 
Tjessem KH (2015) Long-term cardiac function in breast cancer survivors after multimodal treatment. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Artikler:
Johansen S, Tjessem KH, Fosså K, Bosse G, Danielsen T, Malinen E & Fosså SD (2013) "Dose Distribution in the Heart and Cardiac Chambers Following 4-field Radiation Therapy of Breast Cancer: a Retrospective Study." Breast Cancer: Basic and Clinical Research 2013 :7 41–49.
doi: 10.4137/BCBCR.S11118

Tjessem KH, Johansen S, Malinen E, Reinertsen KV, Danielsen T, Fossa SD & Fossa A (2013) "Long-term Cardiac Mortality After Hypofractionated Radiation Therapy in Breast Cancer." International Journal of Radiation Oncology Biology Physics; årg. 87, nr. 2, s.337-343.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2013.05.038

Tjessem KH, Bosse G, Fosså K, Reinertsen KV, Fosså SD, Johansen S & Fosså A (2015) "Coronary calcium score in 12-year breast cancer survivors after adjuvant radiotherapy with low to moderate heart exposure – Relationship to cardiac radiation dose and cardiovascular risk factors." Radiotherapy and Oncology; årg. 114, nr. 3, s. 328-334.
http://dx.doi.org/10.1016/j.radonc.2015.01.006

Kunszt G, Tjessem KH, Dalen H, Reinertsen KV, Fosså SD, Fosså A & Aakhus S "Cardiacfunction in long term breast cancer survivors. Comparison to a matched normal population." Under revisjon i American Journal of Cardiology 2016.

Andre publikasjoner:
Tjessem KH, Bosse G, Fosså K, Reinertsen KV, Fosså SD, Johansen S & Fosså A (2014) "Coronary Artery Calcium (CAC) score in 12-year breast cancer survivors (BCS) treated with adjuvant radiotherapy (RT) related to cardiac radiation dose and cardiovascular riskfactors." 7th Biennial Cancer Survivorship Research Conference, Atlanta, Georgia, USA; Poster.

Foredrag: 
Tjessem KH, Cvancarova M, JohansenS, Malinen E, Reinsertsen KV, Jetne V, Danielsen T, Fosså SD & Fosså A (2012) "20-year cardiac mortality after hypofractionated, locoregional radiotherapy in patients with breast cancer." MD Anderson Cancer Center Global Academic Programs Conference 2012, Oslo, Norway.

Prosjektleder/forsker

Kristin Holm Tjessem

Hovedveileder

Alexander Fosså

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Langtidshjertefunksjon ved brystkreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kreft- og kirurgiklinikken, Radiumhosp.
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
01.05.2011
Sluttdato
01.06.2015
Status
Avsluttet