Å leve med reservoar

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hvert år får ca 1000 nordmenn anlagt pose på magen (stomi) eller reservoar pga kreft, kroniske sykdommer eller skader i tarmsy

Hvert år får ca 1000 nordmenn anlagt pose på magen (stomi) eller reservoar pga kreft, kroniske sykdommer eller skader i tarmsystemet eller urinveiene. NORILCO er interesseforeningen til disse og moderforeningen til NORILCOs UNGDOM (NU) som har 445 medlemmer i alderen 15-35 år.

 

Med midlene NU fikk fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering i 2000, ønsket foreningen å gjennomføre en samling for reservoaropererte ungdom. Prosjektets tema og formål var i all hovedsak:  mestring, og utvidelse av grenser. Dette ville vi oppnå ved å gjennomføre flere utendørs aktiviteter som alle hadde en form for utfordring da det ikke er i nærheten av sanitær anlegg, noe mange reservoar opererte ønsker. Samt at alle aktivitetene hadde mer eller mindre innslag av teambinding. Samtidig ville det bli en faglig vinkling som omhandlet egen kontroll.

 

Vi ville arrangere en tur utelukkende for reservoar opererte der det var trygge rammer for utveksling av erfaringer og problemer en dukker bort i med et reservoar. Reisen gikk for 21 deltakere en langhelg i september til Oppdal og Oppdals aktivitetstilbud. Her var det faglig og mental utfoldelse gjennom stressmestring, yoga, meditasjon og utendørs aktiviteter som juvvandring, rafting, villmarksleir og klatring. Alle deltakerne hadde mulighet til å prøve aktiviteter som ikke er av de vanligste for reservoar opererte. Vi var også innom tema som trygderettigheter i løpet av helgen.

 

Tilbakemeldingen viser at denne formen for samling var ønsket. Deltakerne rapporterte at de hadde et behov for en slik samling med fokus på reservoar. Aktivitetene var også interessante. Neste samling ble etterspurt allerede på evalueringene.

 

Oppfølging fra NU forutsetter midler og vil gå ut over det nåværende tilbudet. Det vil nå starte en diskusjon om arrangementet bør arrangeres av NORILCO og ikke av NU. NORILCO har fått tildelt midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering for reservoar opererte over 35 år og resultatet av denne samlingen vil sammen med disse erfaringene ligge til grunn for en beslutning om videre arrangement.

Prosjektleder/forsker

Brita S. Gundersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Å leve med reservoar
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2001: kr 200 000
Startdato
01.02.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet