Barn, sorg og skole

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I Norge finnes det rundt 15000 barn som over flere år enten lever med kreftsykdom hos foreldre, eller med sorgen etter foreldr

I Norge finnes det rundt 15000 barn som over flere år enten lever med kreftsykdom hos foreldre, eller med sorgen etter foreldre som er død av kreft. I tillegg kommer et stort antall barn som opplever å miste foreldre eller andre nære av andre grunner.

 

Vi ser at hvordan barnas omgivelser (lærere og medelever) forholder seg til barn i sorg og krise, har stor betydning for hvordan barn mestrer hverdagen. Det er derfor viktig at personale i skole og barnehage kan møte barna og deres reaksjoner. Det finnes beredskapsplaner i skolene som omhandler ulykker og plutselige dødsfall. Planene mangler det langsiktige perspektivet også når barn opplever alvorlig sykdom og sorgen etter å ha mistet en av sine nære.

 

Kreftforeningen fikk i 2003 midler fra Helse og Rehabilitering til et to-års prosjekt for å utarbeide og utprøve en lærerveiledning om barn i sorg og krise. Veiledningen var tenkt som et supplement til beredskapsplanene.

Målsettingen var at barn og ungdom som opplever alvorlig sykdom i familien eller blir etterlatte, blir sett og bedre ivaretatt i skolen. Videre ønsket en å gi skoler og lærere et praktisk verktøy som gjør dem i stand til på best mulig måte å ta vare på barn som pårørende i skolehverdagen.

 

Prosjektet ble avsluttet i desember 2004. Lærerveiledning – Barn og ungdom i sorg og krise vil bli distribuert til skolene. Lærerveiledningen kan bestilles fra Kreftforeningen.

Prosjektleder/forsker

Randi Værholm

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Barn, sorg og skole
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2003: kr 180 000, 2004: kr 176 000
Startdato
06.01.2003
Sluttdato
17.12.2004
Status
Avsluttet