TV-prosjekt av og med kreftungdom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”TV-prosjekt av og med kreftungdom” fikk tidlig arbeidstittelen ”Neste skritt…”

Prosjektet ”TV-prosjekt av og med kreftungdom” fikk tidlig arbeidstittelen ”Neste skritt…”. Prosjektet er et samarbeid mellom Ungdomsgruppen i Den Norske Kreftforening og Paal Ritter Schjerven.

 

Når unge mennesker får diagnosen kreft, går de ofte en lang og slitsom behandlingstid i møte. De må leve med usikkerheten om de blir friske eller ikke, og livet blir ofte snudd på hodet i forhold til venner, familie, utdanning og tanker om fremtiden.

 

Vi ønsket med dette prosjektet å la kreftrammet ungdom få lage et TV-prosjekt til glede for seg selv og andre, for å flytte fokus over på positiv aktivitet og den enkelte persons ressurser.

 

Seks ungdommer som alle hadde hatt kreft, men var ferdig behandlet og i relativt god fysisk stand, ble plukket ut til å delta på en ukes reise rundt omkring på Østlandet. Underveis skulle de løse oppgaver á la ”71 grader nord”, og forflytte seg fra sted til sted. De ble utstyrt med kamera, og skulle selv filme det de opplevde underveis. I tillegg ble de fulgt på avstand av et profesjonelt kamerateam bestående av tre personer.

 

Ungdom som var under behandling på Det Norske Radiumhospital deltok i prosjektet ved å sende meldinger med oppgaver (Neste skritt…) over internett og SMS til de som var ute i ”felten”. Slik fikk også de som ikke var friske nok til å reise føle at de deltok i prosjektet.

 

Resultatet ble ni ti-minutters programmer som ble sendt som en mini-serie i programmet ”Etter Skoletid” på NRK1 høsten 2002. Dette ser vi på som en stor bonus for alle som var involvert i prosjektet.

 

Det er kun mottatt positive tilbakemeldinger fra deltakerne, og vi føler oss sikre på at målsettingen om å flytte fokus fra sykdom til positive opplevelser ble oppnådd.

Prosjektleder/forsker

Hilde Økstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
TV-prosjekt av og med kreftungdom
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2001: kr 779 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet