Frukt og grønt mot kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Et høyt inntak av frukt og grønnsaker i et ellers variert kosthold er viktig for å opprettholde god helse og forebygge sykdomm

Et høyt inntak av frukt og grønnsaker i et ellers variert kosthold er viktig for å opprettholde god helse og forebygge sykdommer som blant annet kreft. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet anbefaler et inntak på 5 porsjoner frukt og grønnsaker daglig. Ettersom forskningen stadig gir sterkere holdepunkter for at et høyt inntak av frukt og grønnsaker forebygger en rekke sykdommer, ønsket tre organisasjoner å sette i gang prosjektet ”frukt og grønt mot kreft” i 1995. Fra 1999 fikk prosjektet støtte fra Helse og Rehabilitering i tre år.

 

Vi fikk innvilget 1 million kr det første året, og de to påfølgende årene 700 000 kr fra Helse og Rehabilitering. Dette toppfinansierte en årlig annonsekampanje som formidlet den positive helsegevinsten ved å spise frukt og grønnsaker.

 

Kampanjen i 1999 fokuserte på at det er avleggs ikke å spise frukt og grønnsaker. Evalueringen viste en lav stoppeffekt, men at de som hadde sett annonsen, forsto budskapet godt. Kampanjen i 2000 og 2001 fokuserte på frukt og grønt i skolen. Målet var å få flere skoler til å melde seg på abonnementsordningen. Bildene i annonsene viste trøtte skolebarn som ikke fikk frukt på skolen.

 

Antallet skoler som deltar i skolefruktordningen økte fra om lag 400 skoler i åtte fylker i 1999 til nærmere 800 skoler i 13 fylker i 2001. Selv om økningen ikke alene kan tilskrives kampanjen, så har den i hvert fall gitt en positiv oppmerksomhet. Dessuten viser evalueringen utført av MMI etter kampanjen i 2001 at omlag 90 prosent av foreldrene er interessert i eller allerede har barn som deltar i fruktordningen på skolen. Likevel er det bare 10 % som etter å ha sett kampanjen ønsker å melde på sitt barn. Det viser at selv om interessen er stor, skal det mer til for å endre atferden hos målgruppen.

 

Hovedmålet med kampanjen var å øke frukt- og grønnsaksinntaket i befolkningen. Salgsstatistikker viser at det har vært en økning i salget på ca 9 prosent fra 1994 til 2000. I befolkningsundersøkelser er det vanskelig å måle endringer, men det er tydelig at det daglige forbruket av poteter til middag har gått ned. Forbruket av frukt, bær og grønnsaker har holdt seg relativt stabilt på to-tre porsjoner per dag utfra forbrukerundersøkelser som er gjort i perioden. Målet om et daglig inntak av fem porsjoner per dag ble av gruppen ansett som et langsiktig mål som måtte strekke seg utover dette prosjektet.

 

Prosjektgruppen har i denne perioden erfart at befolkningen ikke har stabil god kjennskap til at et høyt inntak av frukt og grønnsaker forebygger kreft. Budskapet må være tydelig og gjentas regelmessig for å gi en effekt. Dessuten er det nødvendig med mange parallelle tiltak for å påvirke holdninger og endre atferd i befolkningen.

 

Sett i sammenheng med salgsøkningen på 9 % og oppmerksomheten omkring frukt og grønt den siste tiden, håper vi å spore en ny trend som bringer oss nærmere hovedmålet i årene framover.

Prosjektleder/forsker

Anne Katrine Wahl

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Frukt og grønt mot kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker,Statens råd for ernæring
Beløp Bevilget
1999: kr 1 000 000, 2000: kr 700 000, 2001: kr 700 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet