Seneffekter etter behandling for HL

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Hodgkin lymfekreft rammer vanligvis ungdom og unge voksne, og blir hos de fleste helbredet med en kombinasjon av cellegift og strålebehandling. Vi vet at pasienter som ble helbredet med behandlingen frem til midten av 90-tallet har en høyere risiko enn befolkningen ellers for sykdom og helseplager senere i livet som følge av at de hadde HL og måtte gjennomgå slik behandling. Disse seneffektene kan komme ter mange år, delvis etter 20 og 20 år. Da kunnskapen om seneffekter ble kjent på midten av 90-tallet, al man i Norge om behandlingen til mer effektiv cellegiftbehandling og mindre bruk av strålebehandling, nettopp for å redusere risiko for slike skader etter behandlingen. Samtidig ble det lagt innsats i å informere pasienter og allmennleger/fastleger bedre om slike skader og hvordan de mulig kunne unngås og oppdages tidlig. Dette prosjektet er del av en stor nasjonal kartlegging av pasienter som fra midten av 90-tallet gjennomgikk den nye og mulig mer skånsomme behandlingen for å se om forekomsten av seneffekter er redusert. Dette prosjektet vil spesielt se på om pasienter og fastleger har god kunnskap om seneffekter og hvordan en i dag anbefaler oppfølging av overlevere for å forebygge seneffekter og å oppdage dem tidlig. Vi vil se på om retningslinjene følges og om de samsvarer med pasientenes ønsker og behov. Sammen med andre resultater av kartleggingen vil slike svar kunne føre til forbedringer i oppfølgingen av overlevere av HL i dag. En annen og ny vinkling av kartleggingen er å se på kostnader samfunnet har knyttet til forekomsten av seneffekter hos overlevere etter HL. Vi ønsker å forstå bedre hvilke seneffekter som fører til økte utgifter i helsevesenet (sykehusinnleggelser, kostnader ti avtalespesialister og legemidler) og i trygdesystemet. Også dette vil kunne gi grunnlag bedre informasjon og oppfølging av pasientene og kan gi en god begrunnelse for hvor videre forskning kan bidra til besparelser i kreftomsorgen.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

Acta Oncologica
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Scandinavian Journal of Primary Healthcare
Acta Oncologica

Prosjektleder

Siri Asheim Eikeland

Hovedveileder

Alexander Fosså

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Seneffekter etter behandling for HL
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Kreftklinikken
Beløp Bevilget
2019: kr 730 000, 2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000
Startdato
30.04.2019
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring