Kurs: komplementær behandling

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Forskning, offentlige utredninger og annen litteratur viser at ca 30 – opptil 70% (av kreftpasienter benytter seg av alternati

Forskning, offentlige utredninger og annen litteratur viser at ca 30 – opptil 70% (av kreftpasienter benytter seg av alternativ eller komplementær medisin (KAM) som oftest i kombinasjon med tradisjonell behandling. (Risberg, 2003). Også pasienter som lever med kroniske lidelser oppgir mange at de benytter seg av alternativ/komplementær behandling. Det kommer også frem i disse studiene at helsepersonell mangler kunnskap om alternative behandlingsformer. I offentlige utredninger vektlegges det at helsepersonell må få mer kunnskap om alternativ/komplementær behandling. Blant annet for å kunne gi pasientene den informasjon de trenger for å kunne ta trygge valg om behandlingsmuligheter. Målet med prosjektet var å utvikle fem vekttalls (15 studiepoeng) etterutdanningstilbud for helsepersonell i alternativ/komplementær behandling.

 

Økonomiske midler fra Helse og Rehabilitering, søkt gjennom Den Norske Kreftforening, og fra Høgskolen i Ålesund gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet. Prosjektet er utført ved Høgskolen i Ålesund.

 

I prosjektperioden ble litteraturstudier og studieturer til skoler innenfor alternativ medisin brukt for å utvikle kursprogrammet. Resultatet foreligger som etterutdanningskurs for helsepersonell i alternativ / komplementær behandling på høgskolenivå. I løpet av prosjektperioden ble kurset utvidet fra 15 til 30 studiepoeng, tilsvarende 10 vekttall, og har to moduler. Begrunnelsen for utvidelsen av kurset til 10 vekttall, er prosjektets hovedmål. For å øke helsepersonells kunnskaper innenfor dette fagfeltet, ble fem vekttall for lite, også med tanke på å integrere de endringene som er kommet i prosjektperioden. Blant annet i Ot.prp. 27 (200 – 2003) ”Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. ”. Modulene kan taes hver for seg, hver på 5 vekttall, og gir dermed muligheter for helsepersonell å ta kun en modul eller to.

 

I løpet av prosjektperioden har det også vært arbeidet med hvordan Høgskolen i Ålesund skal markedsføre kurstilbudet, og hvordan dette etterutdanningstilbudet kan integreres og videreføres i høgskolens andre studietilbud. Resultat av dette prosjektet er at det nå er oppnevnt en prosjektgruppe som arbeider med å utvikle et studietilbud om en bachelorgrad i naturmedisin. I denne graden er modulene ”Etterutdanning i alternativ/komplementær behandling” tenkt integrert i utdanningen. Å få etablert en utdanning innenfor naturmedisin i det offentlige høgskolesystem er også i tråd med offentlige utredninger og ”Om lov om alternativ behandling m v”. I løpet av 2004 vil det bli oppstart av etterutdanningskurs ved Høgskolen i Ålesund. Før studiestart vil informasjon om kursene være å finne på høgskolens nettsider. Kontaktperson Sigrid Lerstad Thorsnes, e-post adr. slt@hials.no.

Prosjektleder/forsker

Sigrid Lerstad Thorsnes

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Kurs: komplementær behandling
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2002: kr 100 000
Startdato
15.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet