Protocol

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Det ble sendt en forskningssøknad fra prosjektleder Jon Sudbø gjennom Kreftforeningen, til Helse og Rehabilitering våren 2001. Prosjektet Protocol ble innvilget midler i 3 år som ble benyttet til å lønne en bioingeniør i 100 % stilling.

Bakgrunnen for prosjektet var at kreft i munnhulen rammer omtrent 450 personer i Norge hvert år. Til tross for omfattende forskningsinnsats for et bedre behandlingstilbud til disse pasientene var det ikke blitt noen bedring. Prosjektet skulle derfor forske på nye metoder for å forebygge nye tilfeller ved å behandle forstadier til munnhulekreft. Prosjektet skulle prøve å finne metoder for å identifisere utsatte pasienter og å behandle pasienter med forstadier til munnhulekreft.

 

Målsetting: Klinisk studie for å se om medikamentell behandling av pasienter med kreftforstadier i munnhulen vil redusere forekomst, sykelighet og dødelighet av munnhulekreft.

 

Metode: Høy-risikopasienter skulle identifiseres ved en DNA-metode og følges opp. Antall nye tilfeller av munnhulekreft i behandlingsgruppen skulle sammenliknes med en kontrollgruppe.

 

Gjennomføring: Bioingeniøren ble ansatt og lønnet i prosjektperioden. Det ble publisert en del vitenskapelige artikler i løpet av prosjektperioden.

 

Resultat og betydning: Det ble oppdaget at prosjektleder fabrikkerte data i publikasjonene. De publiserte artiklene fikk derved ingen klinisk eller vitenskapelig betydning, men ble formelt trukket tilbake.

 

Prosjektleder/forsker

Jon Sudbø

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Protocol
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2002: kr 340 000, 2003: kr 355 000, 2004: kr 355 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet