Video: Når mor/far får kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I Norge får hvert år rundt 1500 personer mellom 25 og 45 år kreft

I Norge får hvert år rundt 1500 personer mellom 25 og 45 år kreft. Mange av disse  personene er foreldre til barn og ungdom, og dermed blir ofte hele familier berørt av kreftsykdommen. Henvendelser til omsorgssenteret fra mange kreftrammede familier, helsepersonell og lærer/førskolelærere, viste at den hjelpen familien og da spesielt barna fikk var tilfeldig og mangelfull. Erfaring og forskning viser at informasjon og deltagelse hjelper barna til å mestre at mor eller far er blitt alvorlig syk.

 

Videoen ”Jeg har ikke gjort lekser i dag, min mor fikk kreft i går”  henvender seg først og fremst til familier der mor eller far har fått kreft, men egner seg også utmerket til undervisning for bl.a. helsepersonell, lærere/førskolelærere og studenter. Den varer i 35 minutter og er inndelt i 8 tema.

 

· Når mor eller far får kreft   · Å være redd  · Barn vil hjelpe  · På sykehuset

· Skole og barnehage  · Tilbakefall  · Fortelle eller fortie  · Å søke hjelp

 

Aktører i videoen er barn og voksne fra familier der mor eller far har kreft. Psykolog Marianne Straume gir råd og veiledning.

 

Videoen kan bestilles fra Den Norske Kreftforening, Omsorgssenter Hordaland og koster

kr. 75. Familier kan låne den ved å henvende seg til nærmeste omsorgssenter. Det er også trykket en informasjonsbrosjyre om videoen.

 

Ide og prosjektledelse: sykepleiekonsulent Randi Værholm, Den Norske Kreftforening.

 

Manus og regi: Gunnvor Grønsdal, Informatica AS. Videoen er produsert av Informatica AS, på oppdrag fra Den Norske Kreftforening, med Extra-midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

 

Lanseringen av videoen i januar 2000 fikk bred mediedekning og det er allerede solgt nærmere 100 eksemplarer.

Prosjektleder/forsker

Randi Værholm

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Video: Når mor/far får kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1999: kr 350 000
Startdato
04.01.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet