Røyksignaler

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Røyking er fremdeles et av de største helseproblemene i Norge. Skal man redusere tobakksbruk i befolkningen som helhet, må arbeidet med å redusere andel ungdom som røyker ha høy prioritet. Det store flertallet av røykerne begynner å røyke i tenårene, nesten alle før fylte 20 år. Fraværet av en omfattende satsing mot ungdom i alderen 16-19 år motiverte i 1998 Den Norske Kreftforening og Statens Tobakksskaderåd til å intensivere arbeidet mot denne aldersgruppen. Man inngikk et samarbeid om tiltak rettet mot aldersgruppen 16-19 år i Norge og ”Røykfri – prosjekt 16-19 år” ble opprettet. I løpet av år 2000 endret prosjektet navn til røyksignaler.

 

I prosjektet har man arbeidet med fire typer hovedtiltak:

·         Utvikling og implementering av undervisningsopplegg om røyking i videregående skole

·         Hjelp og motivasjon til røykslutt for ungdom gjennom konkrete tilbud

·         Arbeid for å sikre røykfrie arenaer der ungdom møtes

·         Nasjonale og lokale massemedia tiltak

Bevilgningene fra HR er brukt til ulike tiltak og aktiviteter som støtter opp om disse fire områdene.

 

I løpet av år 2000 ble to nye undervisningsopplegg for elever på yrkesfaglig studieretning ferdigstilt. Oppleggene er tilpasset kjønn og lærerplaner på de forskjellige studieretningene. Deler av bevilgningen fra HR-2000 ble brukt til å produsere fire videofilmer til bruk i dette nye undervisningsopplegget.

 

Røykfrikonkurransen ”Quit and Win – Don’t start” som søker å motivere ungdom til ikke å røyke i en periode på tre måneder, har vært arrangert av prosjektet to år på rad. Midler fra HR er brukt til markedsføring av konkurransen både i 2000 og 2001 og til evaluering av konkurransen i 2000. Resultatene av evalueringen viste at 51% av de som sluttet å røyke i forbindelse med konkurransen fortsatt var røykfrie sju måneder etter konkurransestart.

 

Et tilbud om røykeslutt for ungdom med SMS-meldinger på mobiltelefon ble utviklet, markedsført og evaluert med midler fra HR. Tjenesten ble prøvd ut i Østfold og består av tekstmeldinger med ulike røykesluttips til ungdom som ønsker å slutte å røyke.

 

I arbeidet med å få røykfrie uteområder på landets videregående skoler, har prosjektgruppen opplevd et gjennombrudd i saken høsten 2001. På bakgrunn av et notat laget av røyksignaler, innkalte Sosial- og helsedepartementet til et møte med representanter fra Utdannings- og forskningsdepartementet. På dette møte hvor også prosjektlederne i røyksignaler var tilstede ble ulike strategier for å nå målet om røykfrie uteområder på landets videregående skoler diskutert.

Prosjektleder/forsker

Lise Tørnby

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Røyksignaler
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2001: kr 800 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet