Røykfri bedrift

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død som kan forebygges.

Mer enn en million norske arbeidstakere røyker, og halvparten planlegger å slutte.

 

Dette prosjektet har utviklet og evaluert det nettbaserte røykesluttprogrammet ”Opptur”, som tilbyr skreddersydd oppfølging i inntil 12 mnd. Programmet bygger på ”Dr. SmokeFree” utviklet av Hans Gilljam, det samme programmet som den svenske kreftforeningen, Cancerfonden bruker i sitt nettbaserte røyksluttprogram, ”Pepp” (www2.cancerfonden.se) ”Opptur” gir mulighet for interaktivitet, sosial støtte fra andre i samme situasjon, informasjon og individuell tilpasning. Brukerne kan starte programmet når de selv ønsker det. ”Opptur” er tilgjengelig hele døgnet, uavhengig av hvor man bor eller arbeider. ”Opptur” tilbyr også individuell rådgivning i samarbeid med ”Røyketelefonen”.Se: http://opptur.kreftforeningen.no

 

Testbedrifter i prosjektet var Statoil ASA, Gjensidige Forsikring og Sykehuset i Vestfold (SiV) ”Opptur” ble tilbudt alle ansatte via bedriftens intranett i et år. Ca. 6.000 ansatte i testbedriftene tilgang til ”Opptur”, og totalt har ”Opptur” hatt 349 brukere i prosjektperioden

 

Evalueringen viser at tilgang til egen PC i arbeidstiden, fortrolighet med bruk av Internett, samt god intern informasjon har betydning for hvor mange og hvem som velger å ta imot denne typen røykeslutt-tilbud i bedrifter. 75% av brukerne vil helst ikke at andre skal vite at de prøver å slutte. Det kan se ut som nettbasert hjelp til røykeslutt appellerer spesielt til denne gruppen.

Samtlige testbedrifter vil anbefale ”Opptur” til andre bedrifter og ønsker fortsatt å tilby programmet til sine ansatte etter prosjektslutt. Faglig kvalitet, lett tilgjengelighet, fleksibilitet, mulighet for sosial støtte og individuell oppfølging samt muligheten for å være diskret og til å forsøke flere ganger, fremheves som de største fordelene. ”Opptur” blir ansett som en kostnadseffektiv måte å gi hjelp til røykelutt på. Bedriftshelsepersonell sier at programmet gjør det lettere for dem å tilby hjelp til røykeslutt, samt at det er mindre ressurskrevende å følge opp ansatte som vil slutte å røyke.

 

Evalueringen viser at 70% har klart å stumpe røyken og 26% har vært røykfri i 6 mnd el. mer. Sammenliknet med selvhjelpsmateriell og røykeslutt i grupper, kan det ut som ”Opptur” har gode resultater når det gjelder effekt på røykeslutt og røykfrihet utover 6 mnd. For endelige resultater og resultatvurdering vises det til egen evalueringsrapport fra Universitetet i Bergen.

 

Eget informasjonsmateriell til bruk i bedrifter vil bli tilgjengelig fra Kreftforeningens Internettsider. Arbeidet blir videreført i prosjekt ”Røykfri på Internett”(HR 2004/1/0129). Programmet blir tilgjenglig for alle nettbrukere fra august 2006. Se www.slutta.no.”Opptur” blir derved et landsdekkende gratis tilbud.

 

Prosjektet er finansiert med midler fra Helse og Rehabilitering, Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk, og Kreftforeningen. Inspera AS har utviklet den tekniske løsningen og satt opp nettsidene. Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen ved Professor dr. med. Bente E. Moen og fagkonsulent Kristin Bondevik, har vært ansvarlig for evalueringen av prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Inger Merete Skarpaas

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Røykfri bedrift
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2003: kr 350 000, 2004: kr 300 000
Startdato
18.08.2003
Sluttdato
18.08.2005
Status
Avsluttet