Fysisk aktiv under kreftbehandlling

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Fysisk aktiv under kreftbehandling – med støtte av god ernæring og samhandling i kommunen (FAKT-studien) Etter operasjon for tykk- eller endetarmskreft er det en stor andel av pasientene som anbefales 6 måneders tilleggsbehandling med cellegift med mål om å bedre overlevelsen. Slik behandling kan gi plagsomme bivirkninger både på kort og lang sikt. Uttalt trøtthet (fatigue) og kriblinger, nummenhet og eventuelt smerter i hender og føtter (sensorisk nevropati) er to hyppige bivirkninger som kan gi betydelig nedsatt livskvalitet. Andre bivirkninger kan være påvirkning av immunforsvaret, endret smak, nedsatt matlyst og diare´ som i sin tur kan medføre utsatt behandling. Selv om det er gjort mange studier på fysisk trening hos andre store kreftgrupper som brystkreft, er det gjort forsvinnende få

studier av høy kvalitet som undersøker fysisk trening blant tarmkreftpasienter og sammenligner dem med en gruppe som ikke får tilbud om trening. Det er også gjort få studier som har undersøkt effekten av fysisk aktivitet og ernæringsveiledning under pågående cellegift for å forebygge spesifikke bivirkninger av behandlingen.

Formålet med prosjektet er å finne ut om et tilrettelagt treningsprogram og kostholdsveiledning kan bidra til å redusere fatigue, nevropati og andre bivirkninger av kreftbehandling, bedre livskvalitet, komme raskere tilbake i jobb og på sikt bedre resultatet av selve kreftbehandlingen. Et annet formål med prosjektet er å oppnå god samhandling mellom lege, fysioterapeut og ernæringsfysiolog ved sykehuset og Frisklivssentral, fysioterapeut og kreftkoordinator i kommunene som skal følge opp de pasientene som trekkes ut til tiltaksgruppe (se under). Vi planlegger å inkludere rundt 80 pasienter fra 3 sykehus i Midt-Norge. Pasienter som samtykker i deltakelse blir trukket ut til enten en tiltaksgruppe eller en kontrollgruppe. Tiltaksgruppen får individuelt tilrettelagt treningsprogram og ernæringsveiledning gjennom hele perioden med cellegift, mens kontrollgruppen følger standard behandling og får generelle anbefalinger om fysisk aktivitet og kosthold. Selvrapportert fatigue og nevropati måles ved hjelp av spørreskjema. Før, under og etter behandlingsperioden gjennomføres fysiske tester, ernæringsstatus og kostinntak kartlegges, det tas blodprøver, livskvalitetsskjema fylles ut og sykmeldingsgrad registreres. Resultatene fra denne studien vil kunne danne grunnlag for nye anbefalinger angående fysisk aktivitet og ernæringsveiledning for pasienter som får etterbehandling etter operasjon for tykk- og endetarmskreft.

Prosjektleder/forsker

Ingunn Hatlevoll

Hovedveileder

Eva Hofsli

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Fysisk aktiv under kreftbehandlling
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
St. Olavs hospital
Beløp Bevilget
2018: kr , 2019: kr , 2020: kr , 2021: kr
Startdato
05.02.2018
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring