Seminar om brukermedvirkning i forskningsprosjekter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ønsker at forskning skal bli mer relevant for de som forskningen angår mest og bidra til økt bevissthet om mulighetene for brukermedvirkning. Mange finansiører har satt krav til at forskere skal inkludere brukere i forskningsprosjekt og søknadene vurderes ofte ut fra i hvilken grad prosjektene forholder seg til brukeres perspektiver. Etterspørselen etter brukere øker, og vi vil derfor i større grad imøtekomme dette og rekruttere kompetente brukere. Gjennom seminaret ønsker vi styrke brukere i møtet med forskningsmiljøene, og spesielt de som skal delta i EU finansiert forskning.

Målsetting

Vi ønsker å avmystifisere oppdraget med å delta som brukere i forskningsprosjekter og bygge kunnskap om hva brukerne kan bidra med. Hovedformålet er å styrke norske miljøer som vil søke støtte fra EUs kreftforskningssatsning gjennom god brukermedvirkning slik at flere norske forskere får EU støtte.

Målgruppe

Brukere som skal delta i faser av forskningsprosjekt og/eller på strategisk nivå i forskningsprosjektets rådgivende gruppe, referansegruppe eller tilsvarende.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Seminaret gjennomføres i Kreftforeningens Vitensenter og skal utvikles av en programkomite bestående av ansatte, brukere og tillitsvalgte i pasientforeningene. Komiteen skal treffes digitalt ukentlig og møtes fysisk to ganger for å utarbeide program og lage læringsmål for evaluering. Mellom møtene forventes det at ansatte fra Kreftforeningen som deltar i programkomiteen utfører oppgaver som blir utdelt i møte og de andre deltagerne kommer med innspill. Ansatte utarbeider også et digitalt kompendium som brukerne og de tillitsvalgte fra pasientforeningene gir innspill på. Det opprettes et eget prosjektregnskap i Kreftforeningen som skal gjenspeile budsjettpostene i prosjektet. Styringsgruppen består av ledelsen i Kreftforeningen og skal kvalitetssikre prosjektet og følge opp prosjektleder månedlig. Styringsgruppen sørger for at Kreftforeningen stiller med de ressurser som kreves for å oppfylle kriteriene i søknaden.

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen møtes fysisk første gang og fordeler oppgaver. Prosjektleder er ansvarlig for fremdrift og følger opp aktivitetene med digitale møter. Etter gjennomført seminar møtes programkomiteen fysisk for å evaluere seminaret.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport – Seminar om brukermedvirkning i forskningsprosjekter.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Adolfsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Seminar om brukermedvirkning i forskningsprosjekter
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2022: kr 232 000
Startdato
15.08.2022
Sluttdato
01.03.2023
Status
Under gjennomføring