Sammen for mer aktivitet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Fysisk aktivitet er gunstig for helsen og bidrar til å gjenvinne og bedre ulike fysiske og mentale funksjoner etter en kreftdiagnose. Flere studier viser også at pasienter som er fysisk aktive etter å ha gjennomgått kreftsykdom og behandling har bedre prognose med henblikk på økt overlevelse og redusert risiko for å få nye krefttilfeller. Mange kreftpasienter er inaktive og har vanskelig for å opprettholde et tilstrekkelig aktivitetsnivå på sikt.
2. Prosjektets målsetting
Målsettingen med prosjektet er å få mer kunnskap om treningsoppfølging i hjemkommunen er et hensiktsmessig tiltak for kreftpasienter for å øke og opprettholde fysisk aktivitetsnivå. Hensikten er å hjelpe kreftpasienter til bedre å kunne videreføre fysisk aktivitetsnivå etter et gjennomført rehabiliteringsopphold slik at de kan etablere varige aktivitetsendringer i sitt hjemmemiljø.
3. Prosjektets målgruppe
Kreftpasienter som deltar i institusjonsbasert rehabilitering ved Røros Rehabilitering.
4. Beskrivelse av gjennomføring
Kreftpasienter som har fått innvilget opphold ved Røros Rehabilitering blir fordelt til å få (1) oppfølging av en frivillig “treningskompis” med henblikk på å opprettholde fysisk aktivitet i hjemkommunen etter rehabiliteringsopphold eller (2) få råd om fysisk aktivitet ved avreise fra rehabiliteringsoppholdet. Vi vil kartlegge hvor mange som ønsker oppfølging når de kommer hjem og om tettere oppfølging medfører økt fysisk aktivitetsnivå 6 måneder etter oppholdet.
5. Prosjektets betydning
Gitt at man finner gode modeller for samarbeid og kompetanseoverføring, vil disse gjøres tilgjengelig for at andre kan bruke dem, lære av dem og videreutvikle dem.
6. Framdriftsplan
Prosjektet vil gå over to år. Første året vil gå med til planlegging, utforming og koordinering med Kreftforeningen og frivillige. I tillegg også inkludering av pasienter, praktisk gjennomføring og fortløpende innsamling av data (målinger). Det andre året vil gå med til analyser, bearbeiding av data, rapportering og bekjentgjøring av resultatene fra prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Jon Arne Sandmæl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Sammen for mer aktivitet
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2013: kr 100 000, 2014: kr 100 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
01.04.2015
Status
Avsluttet