Prat om mat – brukerstøtte om kreft og kosthold

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

1500

Fremdriftsplan

Prosjekt- og referansegruppe etableres i april 2023. Sammen med Kreftforeningen vil vi møte pasienter, pårørende og helse- og kjøkkenpersonell for å kartlegge utfordringer og mulige tiltak/løsninger. Deretter kartlegge og velge ut pasienter som kan medvirke i filmene basert på kriteriene i prosjektbeskrivelsen. Sammen med brukerrepresentanter, klinisk ernæringsfysiolog Mona Bjelland i Kreftforeningen og kostøkonom Erlend Eliassen vil vi ha en tett dialog om aktuelle tema og hva som kan formidles av gode råd og innspill til målgruppene. Basert på research og kartlegging vil manus utvikles og legges frem for referansegruppa før sommerferien. Basert på innspill vil vi gjøre revideringer. Når manus er godkjent, starter produksjonsplanleggingen og arbeidet med å finne aktuelle locations. Før opptakene høsten 2023 vil det bli utarbeidet detaljerte planer for den totale fremdriften og dagsplaner for selve opptakene. Vi tar sikte på å sette av tre dager til opptakene, deretter følger etterarbeid. Her vil vi vise såkalte previews til referansegruppa for innspill og tilbakemeldinger. I november 2023 vil vi arrangere prøvevisninger for frivillige på Vardesenter og temakafë. Når filmene er ferdige i januar 2024, vil vi invitere til lansering i Kreftforeningens Vitensenter sentralt i Oslo. Så starter arbeidet med å promotere filmene og de digitale dialogekortene overfor målgruppene via ulike kanaler og arenaer, og der det er relevant. Detaljert budsjett og fremdriftsplan skal sikre fremdrift og styring, og blir en viktig referanse i sluttrapporteringen av prosjektet, sammen med målsettinger og forventet virkning.

Prosjektleder/forsker

Jarle Eskedal

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Prat om mat – brukerstøtte om kreft og kosthold
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2023: kr 345 000, 2024: kr 53 000
Startdato
17.03.2023
Sluttdato
01.02.2024
Status
Under gjennomføring