Barn og ungdom som pårørende

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I de senere årene har det vært satt fokus på barn og unge som pårørende

I de senere årene har det vært satt fokus på barn og unge som pårørende. Likevel opplevde medlemmer av Brystkreftforeningen i Bodø og omegn (FFB) at barn fremdeles ble oversett i rollen som pårørende. Det ble opptakten til et 3-årig, lokalt prosjekt for å øke kompetansen hos fagfolk i helsevesen, skole og barnehage. Prosjektmidler ble gitt av Helse og Rehabilitering gjennom Kreftforeningen.

 

Prosjektet jobbet mest mot voksne ressurspersoner i helsevesen, skole, barnehage og FFB for at disse skulle se, og prioritere barn og unge i familier der en av foreldrene har kreft. Ved hjelp av kurs, temadager og veiledning, fikk ressurspersonene større trygghet til å våge å snakke med foreldre om barna deres, og til å henvende seg direkte til barn og unge som pårørende. Prosjektet fikk ringvirkninger til utarbeidelsen av en handlingsplan for håndtering av b.l.a. sykdom hos elever eller foreldre ved Grønnåsen skole i Bodø.

 

Som en del av prosjektet ble det startet et likemannsarbeid, Familiekontakten, der frivillige fra FFB tilbyr kontakt med råd og informasjon til barn i familier der mor har brystkreft. Familiekontakten drives videre i nært samarbeid med Besøkstjenesten i FFB.

Prosjektleder/forsker

Eli Holmen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Barn og ungdom som pårørende
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2004: kr 275 000, 2005: kr 295 000, 2006: kr 300 000
Startdato
01.09.2004
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet