Kreft og seksualitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Internettbasert informasjon om kreft og de fleste aktuelle problemstillinger knyttet til seksualitet. Prosjektleder: Anne Kristin Dobbe Eikaas, spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS.

 

Bakgrunn: I Norge får hvert år mer enn 25.000 personer en kreftdiagnose. I Norge lever 183.252 mennesker som har eller har hatt kreft (Kreftforeningen, 2007). Alle disse har som mål å komme tilbake til en ”normal” tilværelse så raskt som mulig. Amerikanske studier viser at mellom 40 – 100 % av kreftrammede sliter med seksualiteten for en kortere eller lengre periode, avhengig av alder, kreftform og behandling. Søkte man på ”kreft og seksualitet” på de vanligste søkemotorene på internett som Google, Kvasir og Alta Vista, fikk man mange treff. Det man fant var på ingen måte systematisert. Stoffet var skrevet av mange ulike aktører. Kreftforeningen hadde tidligere utarbeidet en brosjyre ”Kreft og seksualitet” som kunne leses via internettet. Den dekket i store trekk noen av problemstillingene man som kreftrammet kunne oppleve, men gikk ikke i dybden. På bakgrunn av dette og økende etterspørsel søkte Kreftforeningen Helse og Rehabilitering om prosjektmidler til å opprette internettsider om temaet.

 

Gjennomføring: Internettsidene ble laget i løpet av 2007. En stor prosjektgruppe bestående av totalt 7 fagpersoner, 7 brukerrepresentanter og flere fra Kreftforeningen har stått bak arbeidet. Det har vært gjennomført totalt 12 timer møter med brukerrepresentantene, i tillegg til at de har lest gjennom stoffet underveis og kommet med innspill. Det har vært møter med ulike fagrepresentanter med til sammen 5 timer, samt innspill og korrektur på skriftlig materiale. I tillegg kommer løpende e-post kontakt og telefon samtaler. Dette resulterte i totalt 37 A4 sider som er tilrettelagt for WEB.

 

Resultater: Sidene lanseres bredt i pressen i januar 2009, med mål om å nå flest mulig, både kreftrammede, partnerne deres og helsepersonell. I første omgang regner vi med å ha nådd ut til ca 2 millioner mennesker med at sidene er lansert.

 

Videre planer: Sidene vil forbli en del av Kreftforeningens internett satsning og vil bli jevnlig oppdatert. På bakgrunn av arbeidet er også brosjyren ”Kreft og seksualitet” blitt revidert og trykket i 20.000 eksemplarer. Det vil også bli laget ulike fakta ark om kreft og seksualitet. Nettadressen til sidene er: www.kreftforeningen.no/seksualitet


 

Prosjektleder/forsker

Anne Kristin Dobbe Eikaas

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Kreft og seksualitet
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2008: kr 300 000
Startdato
02.01.2008
Sluttdato
01.03.2009
Status
Avsluttet