Livets bibliotek – til stede i livet

Søknadssammendrag

«Bøkene i serien Livets Bibliotek gjenutgir sakprosa-klassikere for vår tid. …. Dette er bøker som hjelper oss å sette livet i perspektiv. Å lese disse bøkene er en slags garanti for å holde hodet over vannet når verden fremstår kaotisk.» Sånn beskrives bokserien Livets bibliotek av Cappelen Damm, som har inspirert Kreftforeningen til dette prosjektet.

I koronatid har verden til tider fremstått lettere kaotisk, og mange kan ha kjent på behovet for å sette livet i perspektiv. Videre vet vi at mange eldre, deriblant mange kreftpasienter, har slitt og sliter med ensomhet i pandemitid. Kreftforeningen ønsker å skape en møteplass som kan bidra til redusert ensomhet, økt livskvalitet og en arena for sosial deltakelse.

Målet med prosjektet er å invitere eldre i aldersgruppen fra 65 år og oppover til bokbad i Kreftforeningens Vitensenter sentralt i Oslo. Det skal gjennomføres 10 arrangement, jevnt fordelt i løpet av høsten 2021 og våren 2022. Basert på stor grad av brukermedvirkning, eksempelvis i valg av bøker, kan dette bli en attraktiv aktivitet for eldre som ønsker en ny møteplass. De ti bokbadene skal oppleves trygge og gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern.

Hvert bokbad starter med en dialog mellom møteleder og dagens gjest. Gjesten er enten forfatteren selv – eller en som kjenner boken godt. Denne første delen av bokbadet kan streames, slik at også de som ikke har anledning til å møte opp fysisk kan få glede av samtalen. I andre del av arrangementet inviteres deltakerne som er fysisk til stede i Vitensenteret inn i samtalen ved at de får anledning til å stille spørsmål.

Kreftforeningens Vitensenter er en arena for både opplevelser og arrangementer. I kjelleretasjen kan deltakerne i etterkant av bokbadets formelle program se og prøve ut installasjoner. Det kan gi rom for interaksjon og dialog mellom deltakerne.

Prosjektleder/forsker

Ingvill Moe

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Livets bibliotek – til stede i livet
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 256.000
Startdato
18.06.2021