Sjiraffen Georg-prosjektet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Den Norske Kreftforening har siden 1993 satt søkelys på barn og passiv røyking gjennom programmet ”Røykfritt småbarnsmiljø”

Den Norske Kreftforening har siden 1993 satt søkelys på barn og passiv røyking gjennom programmet ”Røykfritt småbarnsmiljø”. I 1998 fikk programmet innvilget sin søknad til Helse og Rehabilitering om midler til et treårig prosjekt for videre utvikling av ”Sjiraffen Georg-prosjektet”. Målsettingen med prosjektet har vært å bli enda bedre kjent med helsepersonells håndtering av temaet barn og passiv røyking, for å kunne tilby et hensiktsmessig verktøy og styrke deres rolle i arbeidet. Et annet mål har vært å utvikle tiltak i småskolen, som både fokuserer på passiv røyking og tidlig forebygge røykestart.

 

Våren 1998 ble det gjennomført en kartlegging på barselavdelinger og helsestasjoner. Resultatene viste at helsepersonell utnytter i begrenset grad sin mulighet til å motivere foreldre til å endre røykevaner som kan forebygge tobakksskader blant barn. Det er først når barnet viser symptomer på eksponering for tobakksrøyk at helsepersonell tar passiv røyking opp rutinemessig. Siden 1998 er innsatsen på helsestasjonene økt ytterligere. Vi har revidert og utviklet nytt informasjonsmateriell med sjiraffen Georg. Høsten 1998 fikk alle landets helsestasjoner anledning til å bestille nytt materiell gratis. På nyåret 2000 foretok vi en ny utsendelse med samme brosjyre til alle helsestasjonene, og i dag er de fleste av landets 994 helsestasjoner en såkalt sjiraffen Georg-helsestasjon. Dette innebærer at sjiraffen Georg og budskapet hans er til stede i form av et Georg kosedyr, en plakat med Georgs slagord og et Georg-skilt som ønsker velkommen til helsestasjonen.

 

Den største delen av dette prosjektet har vært utvikling av informasjonstiltak rettet mot barn i aldersgruppen 5-9 år. Alle landets barneskoler har fått tilbud om å bestille sjiraffen Georg aktivitetspakker for småskolen (1.-4. klassetrinn) og skolefritidsordningen (SFO). Vi tilbyr to forskjellige aktivitetspakker, én for klassen og én for SFO-basen, med noe ulikt innhold. Opplegget har frisk luft og kroppen vår som tema, og er nært knyttet til læreplanen. Det er litt over 600 barneskoler som har bestilt materiellet, og tilbakemeldinger fra lærerne og SFO-ledere er positive. Videre planlegger vi å sende ut et tilbud til skolene om bestilling en gang i året i tiden fremover. Småskolen er en ny arena for sjiraffen Georg-prosjektet, og vi må regne med å bruke noe tid på å innarbeide oss. Både barselavdelingene og helsestasjonene som arenaer har vokst betydelig siden starten, og det samme må vi regne med på skolearenaen.

Prosjektleder/forsker

Marianne Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Sjiraffen Georg-prosjektet
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1998: kr 2 011 000, 1999: kr 850 000, 2000: kr 550 000
Startdato
01.03.1998
Sluttdato
01.08.2001
Status
Avsluttet