Eldre pårørende til kreftpasienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag

Kreftforeningen ønsker å etablere et tilbud til pårørende til eldre pasienter i palliative fase (65 år +) for å kunne gi dem en bedre mestring av egen livssituasjon og muligheter til å møte andre i tilsvarende situasjon. Pårørende som får god opplæring, støtte og oppfølgning, kan bidra til et godt pasientforløp i denne fasen av sykdommen.

Hensikten med dette prosjektet er å etablere et lokalt møtepunkt (lavterskeltilbud) til eldre pårørende. Et slikt tilbud kan bidra til å dekke deres behov for å møte andre i samme situasjon, få diskutert felles utfordringer og mulige støttetiltak, og til å forberede dem på fremtiden. Målet er også å redusere ensomhet og bidra til hjelp til selvhjelp, samt etablere kontakter med faglige ressurspersoner i kommunen, for eksempel kreftkoordinatorer, hjemmetjenesten, eldresenter, frivillighetssentraler eller Vardesenter.

Tilbudene vil bli drevet lokalt av frivillige i Kreftforeningen. I tillegg til basisopplæringen som alle frivillige i Kreftforeningen gjennomgår, vil frivillige knyttet til dette tilbudet få nødvendig tilleggsopplæring.

Prosjektet er tenkt gjennomført i løpet av en toårsperiode, fra mai 2014 til desember 2015. Vi ønsker i denne perioden å utvikle en «verktøypakke» av materiell til bruk for frivillige som skal lede tilbudet, gjennomføre tilbudet i ni kommuner, samt å evaluere tilbudet. Prosjektet vil bli ledet av en prosjektleder, i tillegg til at en styringsgruppe og en ressursgruppe er tilknyttet prosjektet.

Prosjektet vil gi økt kunnskap om eldre pårørendes behov for støtte og avlastning i en pårørendesituasjonen. Prosjektet har dessuten overføringsverdi med tanke på kunnskap om hvordan frivillige kan mobiliseres i kommunene. Kreftforeningen ønsker også å frembringe mer kunnskap om hva en frivillig organisasjon kan bidra med som et supplement inn mot den kommunale omsorgstjenesten.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Temakafé med fokus på pårørende.pdf

Prosjektleder/forsker

Jannicke Rabben

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Eldre pårørende til kreftpasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2014: kr 275 000, 2015: kr 500 000
Startdato
02.05.2014
Sluttdato
01.07.2016
Status
Avsluttet