Brystkreft og lymfeødem

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Som en del av den postoperative behandlingen til brystkreftpasienter som har fjernet lymfeknuter i armhulen gis det

Bakgrunn: Som en del av den postoperative behandlingen til brystkreftpasienter som har fjernet lymfeknuter i armhulen gis det fysioterapi. Fysioterapien består blant annet av råd og veiledning i bruk av opererte sides arm. Det gis råd om forsiktighet i belastning av armen fordi man tror at risikoen for å utvikle lymfødem reduseres ved å unngå utfordrende fysisk arbeid med armen. Det foreligger ingen studier som bekrefter denne sammenhengen. Denne rådgivningen kan sykeliggjøre unødvendig, og gi redusert livskvalitet ved at kvinnene blir frarådet å leve et aktivt fysisk liv med operert sides arm slik de gjorde før brystkreftoperasjonen.

 

Formål og vitenskapelig betydning: Formålet med denne studien er å undersøke sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå med armen og økte plager i armen, slik som lymfødem. Hvilke konsekvenser begrensninger eller fri bruk av armen har for livskvalitet vil også søkes vist. For de til enhver tid rundt 20.000 brystkreftpasienter i Norge vil denne studien være avgjørende for om de kan leve et normalt fysisk aktivt liv eller ikke. I fysioterapifaglig og medisinsk sammenheng, både nasjonalt og internasjonalt, vil studien bli et viktig dokument for klinikere og forskere i det videre arbeidet med brystkreftpasienter.

 

Metode: En klinisk prospektiv randomisert studie med to rehabiliteringsprogram i en varighet av seks måneder, for henholdsvis høy og lav aktivitet. Total oppfølgingstid er fem år. Compliance i forhold til rehabiliteringsprogrammene er registrert med uke-registreringsskjema. Hoved-effektvariabel er volummåling av armene. Variasjon i armvolum mellom operert og ikke operert side, registreres med SWDI (Simplified Water Displacement Instrument). Skulderfunksjonen blir målt med vinkelmål (gradskive på lerret) og skulderfunksjonsskjema. Gripestyrke evalueres med hånd dynamometer. Livskvalitet evalueres med EORTC-Q30-skjema. Endring av fysisk aktivitet registreres ved aktivitetsskjema med fokus på bruken av armen.

 

Foreløpige resultater: Totalt 207 pasienter ble inkludert og randomisert til rehabiliteringsprogram ved 13 fysikalske institutter. Interimanalyser ble utført ved 30, 80 og 163 pasienter. Det har vært en utvidelse av prosjektet fra 2004 med en ikke-randomisert inkludering av 200 brystkreftpasienter som har gjennomgått sentinel node (vaktpostlymfeknute) operasjon uten komplett lymfeknutesanking i armhulen med to års oppfølging.

 

Konklusjon: Inkludering av 207 pasienter er nådd og to års oppfølging gjennomført. Videre oppfølging med fem års kontroller avsluttes i 2008.

 

Publikasjoner:

Sagen Å, Risberg MA & Kåresen R (1999 og 2005) Har fysisk aktivitet betydning for armfunksjonen og lymfødemutvikling etter brystkreftoperasjon? NBCG`s (Norsk Bryst Cancer Gruppe) kurs til kirurgers videreutdanning. Oslo, kurshefte.

 

Sagen Å, Risberg M & Kaaresen R (2000) “Do increased levels of physical activity influence on the development of lymphoedema and the functioning of the arm following breast cancer surgery, -an ongoing randomised trial-.” Abstract i hefte for deltagere ved 5th Nordic Research Symposium in Physiotherapy, Reykjavik, Iceland.

 

Sagen Å, Kaaresen R & Risberg M (2000) “A reliability study of the Simplified Water Displacement Instrument, a water displacement method.” Abstract i hefte for deltagere ved 5th Nordic Research Symposium in Physiotherapy, Reykjavik, Iceland.

 

Sagen Å, Kaaresen R & Risberg M (2005) “Reliability of a Simplified Water Displacement Instrument, a method for measuring arm volume.” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, nr. 86 Jan., s. 1-9.

Prosjektleder/forsker

Åse Sagen

Hovedveileder

Rolf Kåresen

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Brystkreft og lymfeødem
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1999: kr 325 000, 2000: kr 325 000, 2001: kr 335 000
Startdato
01.03.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet