Psykologtilbud videokonferanse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I de senere år har flere og flere mennesker i Norge blitt diagnostisert med kreft. Omkring 15 – 40 % rammes av depresjon. Til tross for dette finnes det knapt tilbud om psykisk helsehjelp til denne pasientgruppa. Kreftforeningen tilbød i perioden 2006 – 2008 støttesamtaler til pasienter og pårørende. Erfaringer fra dette arbeidet viste et behov for å støtte pasienter og pårørende i arbeidet for å mestre en usikker hverdag.

 

Med bakgrunn i dette, innvilget Helse og Rehabilitering i 2008 støtte til et prosjekt hvor kreftpasienter og pårørende ville bli tilbudt oppfølging fra psykolog via videokonferanse. Seksjon Nord i Kreftforeningen ble valgt ut som testområde, og samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ble inngått. Målet for prosjektet var å kartlegge behovet for en tjeneste som denne, samt igangsette støttesamtaler via videokonferanse.

 

I løpet av prosjektperioden på 12 måneder benyttet ni kreftpasienter og tre pårørende seg av tilbudet. Ti av disse gjennomførte inntil tre støttesamtaler.

 

Evalueringen viser at brukerne var positive til tjenesten. Bekymringer for hvorvidt bruk av videokonferanse ville virke fremmedgjørende viste seg å være ubegrunnet. Pasientene og pårørende satte tvert i mot pris på at støttesamtaler ble tilgjengeliggjort på denne måten. Prosjektet konkluderte med at tjenesten viste sin eksistensberettigelse og Kreftforeningen tar disse resultatene med når nye tilbud til kreftpasienter og pårørende utformes.


 

Prosjektleder/forsker

Kari Holthe

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Psykologtilbud videokonferanse
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2008: kr 292 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
30.04.2010
Status
Avsluttet