Sykehusboka

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Hvert år er mange titalls tusen barn innlagt på sykehus i Norge. Bare ved Rikshospitalet ble over 30 000 barn behandlet i 2006. For å gjøre hverdagen til mange av disse barna lettere, tok Rikshospitalet høsten 2005 initiativ til å utarbeide Sykehusboka.

 

Sykehusboka er en diagnoseuavhengig bok for barn mellom 8 og 12 år, innlagt på sykehus i 2-3 dager eller mer. Boka er en blanding av loggbok, aktivitetsbok, minnebok og medisinsk hjelpebok. Den beskriver også barns egne tanker og følelser ved det å være på sykehus, i tillegg til at den har en skjønnlitterær del. Målet med boka er å tilrettelegge og åpne for dialog mellom helsepersonell, foreldre og barn, og bidra til i større grad å involvere barnet i behandlingsprosessen.

 

Sykehusboka ble lansert ved Rikshospitalet i oktober 2007. I desember samme år bestemte Helse- og omsorgsdepartementet å bevilge penger til et nasjonalt opptrykk av boka. Sykehusboka vil dermed fra februar 2008 bli et gratis tilbud til barn ved alle landets sykehus. Prosjektet er gjennomført uten større avvik fra opprinnelig prosjektbeskrivelse. Boka planlegges evaluert i 2009.

 

Arbeidet med Sykehusboka startet i november 2005 og har vært et samarbeidsprosjekt mellom fagpersoner på sykehuset, Aschehoug forlag, forfatter Taran Bjørnstad og illustratør Tone Bergan. I alt 16 barn ved Rikshospitalet har bidratt i boka. Rikshospitalet er faglig ansvarlig. Økonomiske bidragsytere er Helse og Rehabilitering, Radiumhospitalets legater, politiets MC-klubb, Det faglitterære fond og Rikshospitalet.

Prosjektleder/forsker

Kristine Hetland Clark

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Sykehusboka
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF
Beløp Bevilget
2007: kr 600 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
30.11.2007
Status
Avsluttet