Palliativ strålebehandling

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Studien ble oppstartet som planlagt og det ble totalt inkludert 376 pasienter

Studien ble oppstartet som planlagt og det ble totalt inkludert 376 pasienter. Totalt ble det inkludert pasienter i fra 10 senter i Norge og Sverige, fire fra Norge og seks i fra Sverige. De sentrene som inkluderte flest pasienter var Det Norske Radiumhospital (94), St. Olavs Hospital (74), Uppsala Salgrenska universitetssjukhus (64) og Huddinge universitetssjukhus, Stockholm (38).

 

Studien ble avsluttet tidligere enn planlagt. I hovedsak på grunn av nye studier som viste ekvivalens mellom en gangs fraksjon og multiple fraksjoner hos den aktuelle pasientgruppen. Avslutningen av studien på et tidligere tidspunkt enn protokollført ble vurdert av en ekstern komité.

 

Resultatene ble første gang presentert ved UICC konferansen i Oslo, sommeren 2002. Den første artikkelen er nå ferdig og er til sirkulasjon mellom alle medforfattere. Det vil videre bli publisert minst to artikler til som går på detaljanalyser av pasientmaterialet. Deler av publikasjonene vil bli brukt mest sannsynlig i et doktorgradsarbeide.

 

Konklusjon

Studien ble startet opp og delvis gjennomført som planlagt. Den ble avsluttet tidligere etter vurdering av ekstern review komité.    

Prosjektleder/forsker

Stein Kaasa

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Palliativ strålebehandling
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1998: kr 325 000, 1999: kr 155 000
Startdato
21.06.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet