Vanlige menn i en uvanlig situasjon – menn med kreft

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kvinner og menn kommuniserer ofte annerledes. Det gjør at mange menn ikke ser mange etablerte mestringstilbud, der kvinner utgjør de fleste deltakerne, som så aktuelle for seg. Vi ønsker derfor å etablere et mestringstilbud for menn på menns egne premisser. Gjennom ulike typer aktiviteter ønsker vi å legge til rette gode rammer for at menn kan utveksle erfaringer om det å være kreftrammet.

Målsetting

Deltakerne får oppleve fellesskap med menn i tilsvarende situasjon, mestring av egen livssituasjon og å være til hjelp for andre. Det bidrar til å redusere opplevelse av ensomhet, og en kan få hjelp med utfordringer knyttet til kreftsykdom. Dette kan fremme psykisk helse og psykisk velvære.

Målgruppe

Prosjektet er rettet mot menn rammet av kreft, både som kreftpasient selv og som pårørende eller etterlatt.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Det etableres arenaer for uformelle møter / møteplasser for menn berørt av kreft. Det skal være et psykososialt lavterskeltilbud som er tilpasset menn og deres behov, og der en kan samtale med andre menn i samme situasjon, få hjelp til å håndtere egen sykdom og oppleve mestring, kameratskap og tilhørighet. Vi ønsker skape et «pusterom» fra hverdagen, et sted hvor sykdom ikke nødvendigvis er i fokus, men et sted der man kan treffe andre i en liknende situasjon og gjennom felles aktiviteter skape en plattform som også gir åpning for å dele erfaringer. Prosjektet etableres på tre steder: Bergen, Oslo og Trondheim. Det stilles ingen krav til den som kommer, og man tilbringer tiden der helt på egne premisser. Innholdet legges opp i nært samarbeid med deltakerne. Det innebærer en stor grad av lokal tilpasning. Dette vil også bidra til å skape en form for eierskap til aktiviteten. Vi tror bl.a. fysiske aktiviteter gr en god innfallsvinkel til å bygge fellesskap og til å innlede en samtale. Det legges opp til en trinnvis etablering. Slik kan vi trekke veksler på erfaringene gjort ett sted når tilbudet etableres på et nytt sted, og vi får hele tiden en utsjekk av tilbudet mot deltakernes behov og de forventningene de har til det.

Fremdriftsplan

Oppstart av prosjektet er juli 2021. Prosjektleder har ansvar for å koordinere prosjektgruppen, legge til rette for samarbeid med berørte distriktskontorer og planlegge den praktiske gjennomføringen. Rekruttering og opplæring av frivillige og oppstart av tilbudet skjer gradvis. Aktiviteten evalueres før oppstart på nytt sted. Siste sted, Trondheim, har oppstart i mars 2022. De siste to månedene går til evaluering og tilrettelegging regulær drift.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjektrapport – Stiftelsen Dam (002).pdf

Prosjektleder/forsker

Kari Felicia Nestande

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Vanlige menn i en uvanlig situasjon – menn med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2021: kr 497 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet