Støtte i hverdagen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norsk Forening For Benmargstransplanterte(NFBMT) er en landsomfattende pasient-organisasjon tilsluttet Den Norske Kreftforenin

Norsk Forening For Benmargstransplanterte(NFBMT) er en landsomfattende pasient-organisasjon tilsluttet Den Norske Kreftforening. Foreningen er en interesseforening for benmargstransplanterte, og alle som er interessert i deres sak.

 

Hvert år gjennomgår ca. 30 voksne nordmenn benmargstransplantasjon/allogen stamcelletransplantasjon. Behandlingen er på grensen av hva kroppen fysisk og psykisk sett kan tåle. Ventetiden forut for behandlingen er også svært tøff for mange, og rehabiliteringsperioden kan strekke seg over flere måneder til år.

 

Kontaktpersonnettet i NFBMT består av personer som selv er transplantert, og som er villig til å være en støtte og hjelp til personer som er eller skal transplanteres, og deres familie. Viljen til å hjelpe en annen gjennom en vanskelig periode er stor, men møtet med andres sykdom og lidelse kan være tøff. Dette var bakgrunnen til prosjektet ”Støtte i hverdagen”. Prosjektets navn ”Støtte i hverdagen”, henspeiler både til den ”støtte i hverdagen” kontaktpersoner gir til personer og deres pårørende som skal eller er transplantert, men også den ”støtte i hverdagen” en kursdag kan ha for kontaktpersonene i deres arbeid. Midler ble søkt via DNK, og finansiert av Helse og Rehabilitering.

 

Prosjektet ble gjennomført i form av en kursdag for 26 kontaktpersoner i DNKs lokaler i Bergen 26.10.02. Profesjonell ekspertise ble leid inn. Vanlige reaksjoner ved alvorlig sykdom, mestring og selvbilde stod i fokus. Samtidig ble det vektlagt at kontaktpersonene skulle bli kjent med hverandre. Håpet er at de senere bruker hverandre som ressurs- og støttepersoner innad i foreningen.

 

Styret i NFBMT vil jobbe for å videreføre prosjektet ”Støtte i hverdagen” også i kommende år. Målet er å bygge opp et godt, stabilt og landsdekkende kontaktpersonnett.

Prosjektleder/forsker

Anne Lise Hustadnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Støtte i hverdagen
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2002: kr 54 000
Startdato
12.10.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet