Reservoar og livskvalitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Reservoar og Livskvalitet” er et rehabiliteringsprosjekt, hvor hovedmålesetningen har vært å gi reservoaropererte,

Prosjektet ”Reservoar og Livskvalitet” er et rehabiliteringsprosjekt, hvor hovedmålesetningen har vært å gi reservoaropererte, i alle aldre, en trygghet og en følelse av mestring som vil medføre en forbedret livskvalitet. Det er viktig at reservoaropererte aksepterer sitt reservoar og de konsekvenser dette har for livet, og får muligheter til å treffe likesinnede og dele erfaringer, gode som dårlige. Videre har vi ønsket å øke deltakernes kunnskap omkring temaer som er meget sentrale i reservoaroperertes liv; Kosthold og ernæring, graviditet og fertilitet og mestring.

 

Prosjektet ble gjennomført på Otta 11. til 14. september 2003, og det var 46 deltakere, inkludert prosjektgruppen på tre, som tok turen til Otta for en langhelg med spennende aktiviteter og faglig påfyll. De faglige innlegg stod Karin Hvoslef fra Strømmen, Tom Öresland fra Sahlgrenska Sjukhus i Gøteborg og Birgitta Lundberg fra Sverige for, henholdsvis innen temaene kosthold og ernæring, graviditet og fertilitet og mestring i et liv med kronisk sykdom.

 

Prosjektgruppen var meget bevisst på å sørge for at det var en god spennvidde blant deltakerne på dette prosjektet hva alder, type operasjon, kjønn og tid siden operasjonene angikk. Dette var viktig for å gi deltakerne best mulige forhold, muligheter og sannsynlighet til å finne andre de kunne identifisere seg med, knytte bånd til og finne støtte i, både under og etter tiden på Otta.

 

En viktig del av reservoarturen var, i tillegg til det faglig, å utfordre deltakerne fysisk og mentalt gjennom aktiviteter. Av aktivitetene Norlandia Opplevelser kunne tilby valgte prosjektgruppen å avgrense valgene til deltakerne til to hver dag. Hovedårsaken til dette var ønsket om å fjerne ”minste motstands vei” for deltakerne. Hensikten var å gi deltakerne muligheten til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort, i en trygg setting. Aktivitetene ble således avgrenset til rafting eller elvebrett den ene dagen og juvvandring eller grottetur den andre. Samtlige deltakere meldte seg på aktiviteter hver dag, med et fåtalls unntak som ikke kunne av medisinske eller personlige årsaker.

 

Prosjektgruppen er av den mening at intensjon og måloppnåelse med ”Reservoar og Livskvalitet” er godt sammenfallende. Den kunnskap både prosjektgruppen tilegnet seg gjennom planlegnings- og utførelsesfasen av dette prosjektet, vil være av meget stor verdi både for de enkelte og for de involverte foreningene, NORILCO og Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer.

 

En måned etter prosjektet ble avsluttet mottok samtlige deltakere en spørreundersøkelse om de følelser, tanker og erfaringer de sitter igjen med etter turen sin til Otta. Med en 65% oppslutning om undersøkelsen, og i all hovedsak positiv tilbakemelding anses dette prosjektet som en suksess. Denne spørreundersøkelsen var konsentrert rundt motivasjonen til de enkelte deltakere, hvorledes de opplevde selve oppholdet, hva aktivitetene og foredragene ga dem og avslutningsvis hvordan de anså måloppnåelsen. Flertallet av deltakerne føler seg bedre rustet til å møte de utfordringer de stilles overfor, har tilegnet seg ny og verdifull kunnskap gjennom foredragene og føler selv at hovedmålsetningen for prosjektet ble nådd.

 

Samlinger med både sosial og faglig karakter mener vi i NU og LMF er et viktig ledd i rehabiliteringen av opererte, og vi finner det er avgjørende at likesinnede kan møtes i et slik fora for å dele erfaringer, møte mennesker i samme situasjon, oppleve trygge omgivelser for å utfordre seg selv og å få livsmotet tilbake. Alle disse momentene mener vi at en samling som ”Reservoar og Livskvalitet” bidrar til.

Prosjektleder/forsker

Frank Daniel Hernes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Reservoar og livskvalitet
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2003: kr 300 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet