Kolorektal cancer, arv og miljø

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Tykk-/endetarmkreft (CRC) er den hyppigste kreftformen i Norge i dag for menn og kvinner samlet med ca 3500 nye tilfeller pr år

Bakgrunn: Tykk-/endetarmkreft (CRC) er den hyppigste kreftformen i Norge i dag for menn og kvinner samlet med ca 3500 nye tilfeller pr år. Den utvikles som regel via en polypp (adenom – karsinom sekvens). Risiko for å utvikle sporadisk CRC er bla forbundet med diett, røyking, alkoholforbruk, alder og kjønn. Hvorvidt et fremmedstoff bidrar til kreft avhenger ikke bare av graden av eksponering hos det enkelte individ, men også av individuelle forskjeller som er knyttet til genetisk følsomhet. Kandidatgener i CRC er gener som koder for carcinogen metaboliserende enzymer, tumorsuppressorgener og gener involvert i DNA reparasjon.

 

Målsetting: Studiens hovedmål er å få en bedre forståelse av den trinnvise utviklingen i CRC (fra adenom til karsinom) ved å fokusere på samspillet mellom eksponering for kreftfremkallende stoffer i diett og enkelte livsstilsfaktorer, genetisk variasjon i omdannelsen av fremmedstoff og evne til å reparere DNA skade.

 

Metoder: Den molekylærepidemiologiske KAM (Kolorektal cancer, arv og miljø) studien består av materiale fra NORCCAP screeningundersøkelsen i Telemark samt fra CRC pasienter som er operert ved Sykehuset Telemark HF og Ullevål universitetssykehus HF. Ved hjelp av genetiske metoder har vi studert gener knyttet til både omdanning av fremmedstoffer og DNA reparasjon. I tillegg har vi studert mutasjonsspekteret til tumorsuppressorgenet APC. Dette for å kunne si noe om hvilke endringer (mutasjoner) i arvestoffet (DNA) som gir økt risiko for CRC i samspill med miljøfaktorer.

 

Resultater/Konklusjon: Våre resultater viser at risikoen for å utvikle CRC er sterkere assosiert med visse mutasjoner i gener involvert i omdanning av fremmedstoff og i gener involvert i DNA reparasjon. Vi ser også en sammenheng mellom mutasjonsspekteret for APC og eksponering for sigarettrøyk.

 

Doktorgradsavhandling:

Skjelbred CF & Sæbø M (2008) Colorectal Carcinogenesis: Genetic Susceptibility and Environmental Impact. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-875-3 Nr. 681.

 

Publikasjoner:

Skjelbred CF, Sæbø M, Hjartåker A, Grotmol T, Hansteen I-L, Tveit KM, Hoff G & Kure EH (2007) “ Meat, vegetables and genetic polymorphisms and the risk of colorectal carcinomas and adenomas” BMC Cancer, 7:228, doi:10.1186/1471-2407-7-228.

 

Sæbø M, Skjelbred CF, Li KB, Lothe IMB, Hagen PC, Johnsen E, Tveit KM & Kure EH “ CYP1A2 164 A→C polymorphism, cigarette smoking, well-done red meat consumption and risk of developing colorectal adenomas and carcinomas”, manuskript.

 

Sæbø M, Skjelbred CF, Breistein R, Lothe IMB, Hagen PC, Bock G, Hansteen I-L & Kure EH (2006) “Association between cigarette smoking, APC mutations and the risk of developing sporadic colorectal adenomas and carcinomas”, BMC Cancer, 6:71, doi:10.1186/1471-2407-6-71.

 

Skjelbred CF, Sæbø M, Wallin H, Nexø BA, Hagen PC, Lothe IMB, Aase S, Johnson E, Hansteen I-L, Vogel U & Kure EH (2006) “Polymorphisms of the XRCC1, XRCC3 and XPD genes and risk of colorectal adenoma and carcinoma, in a Norwegian cohort: a case control study”, BMC Cancer, 6:67, doi:10.1186/1471-2407-6-67.

 

Hansen R, Sæbø M/ Skjelbred CF, Nexø BA, Hagen PC, Bock G, Lothe IMB, Johnson E, Aase S, Hansteen I-L, Vogel U & Kure EH (2005) “GPX Pro198Leu and OGG1 Ser326Cys polymorphisms and risk of development of colorectal cancer”, Cancer Letters, nr. 229, s. 85-91.

 

Skjelbred CF/Sæbø M, Nexø BA, Wallin H, Hansteen I-L, Vogel U & Kure EH (2006) “Effecs of polymorphis in ERCC1, ASE-1 and RAI in the risk of colorectal carcinomas and adenomas”, BMC Cancer, 6:175, doi:10.1186/1471-2407-6-175.

 

Sæbø M/Skjelbred CF, Nexø B, Wallin H, Hansteen I-L, Vogel U & Kure EH (2006) “Increased mRNA expression levels of ERCC1, OGG1 and RAI in colorectal adenomas and carcinomas”, BMC Cancer, 6:208, doi:10.1186/1471-2407-6-208.

 

Soucek P, Skjelbred CF, Svendsen M, Kristensen T, Kure EH & Kristensen VN (2004) “Single-track sequencing for genotyping of multiple SNPs in the N-acetyltransferase 1 (NAT1) gene”, BMC Biotechnology, 4:28, doi:10.1186/1472-6750-4-28.

Prosjektleder/forsker

Camilla Furu Skjelbred

Hovedveileder

Elin H. Kure

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Kolorektal cancer, arv og miljø
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2002: kr 445 000, 2003: kr 0, 2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet