Kreft og behov for treningsråd

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Per desember 2008 levde over 190 000 personer med kreft eller en tidligere kreftdiagnose i Norge, og dette antallet stiger. Mange kreftpasienter opplever fysiske og psykiske bivirkninger under og etter behandling. Det etterlyses tiltak som kan redusere disse plagene og øke livskvaliteten. Fysisk aktivitet har vist god effekt i denne sammenheng. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om hvilke behov og preferanser pasientene har knyttet til treningsveiledning og opptreningstilbud. Videre har vi lite informasjon om aktivitetsnivået og sammenhengen mellom aktivitetsnivå og helserelatert livskvalitet blant kreftpasienter etter kreftbehandling.

 

Målsetting: Den primære hensikten med prosjektet har vært å undersøke kreftpasienters behov og preferanser knyttet til treningsveiledning og opptreningstilbud, og identifisere faktorer som er assosiert med behov for treningsveiledning. Videre ville vi kartlegge kreftpasienters aktivitetsnivå etter endt kreftbehandling og identifisere faktorer som er assosiert med aktivitetsnivå. Vi ville også se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet.

Gjennomføring: Over 2000 spørreskjema ble sendt ut i perioden februar 2007 til september 2007 til pasienter diagnostisert med testikkelkreft, prostatakreft, brystkreft, gynekologisk kreft eller lymfekreft innen 5 år etter behandling.

Resultater: Majoriteten av kreftpasientene ønsket å få treningsveileding og treningsprogrammer. Resultatene tyder på at behovet for treningsveiledning reduseres med økende alder for begge kjønn. Vi så også et større behov for treningsveiledning blant menn med tilleggssykdommer og hos de som har fått cellegiftbehandling, sammenlignet med de som ikke hadde tilleggsykdommer og de som ikke fikk cellegiftbehandling. Hos kvinner fant vi at behovet for treningsveiledning var assosiert med høy utdannelse og redusert aktivitetsnivået. Mindre enn halvparten av kreftpasientene var fysisk aktive etter kreftbehandlingen. Økende alder og kroppsmasseindeks, lav utdannelse, tilleggssykdommer og røyking var assosiert med en fysisk inaktiv livsstil etter kreftbehandling. 

 

Videre planer: Til nå er to artikler publisert fra prosjektet. Videre har vi planer om å skrive en tredje artikkel fra det innsamlede datamaterialet som belyser sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet. Resultatene fra prosjektet vil være nyttige når rehabiliteringstilbud og forskningsprosjekter for kreftpasienter skal planlegges i fremtiden.

 

Publikasjoner:

Gjerset G.M., Fosså S.D., Courneya K., Jacobsen A.B., Skovlund E. and Thorsen L.: Interest and preferences for exercise counselling and programming among Norwegian cancer survivors. European Journal of Cancer Care, 2011, 20 (1), 96–105.

 

Gjerset G.M., Fosså S.D., Courneya K., Skovlund E. and Thorsen L.: Exercise behavior in cancer survivors and associated factors. Publisert online før print, Oktober 2010, i Journal of Cancer Survivorship. DOI 10.1007/s11764-010-0148-4.

 


 

Prosjektleder/forsker

Lene Thorsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Kreft og behov for treningsråd
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Enhet for langtidsstudier, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Beløp Bevilget
2007: kr 475 000, 2008: kr 475 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
30.06.2010
Status
Avsluttet