– Det snakkes for lite om kreft og følelser

Et slags likepersonsarbeid, sier Kreftforeningen om sin webinarserie under pandemien.

Gjennom en rekke webinarer setter Kreftforeningen søkelyset på ting som kan være vanskelig for både pasienter, pårørende og etterlatte gjennom pandemien. Foto: Kreftforeningen

Med titler som «En stol står tom» og «Dødsvanskelig» løfter Kreftforeningen tunge og vanskelige temaer i sine webinarer.

Hensikten er å dele følelser som mange pårørende og etterlatte sitter med, for å gjøre det lettere å håndtere en svært krevende tid.

– Vi gjennomførte en webinarserie våren 2020 hvor en programleder fra Kreftforeningen og lege Kaveh Rashidi inviterte gjester til Kreftforeningens vitensenter. I de dialogene ble det konkludert med at det prates for lite om kreft og følelser, sier prosjektleder Heidi Skaara Brorson.

Sorg, sårbarhet og frykt

Derfor søkte de på nytt om prosjektstøtte til en ny webinarserie der kreft og følelser som sorg, sårbarhet og frykt er tema.

– Målgruppen er pårørende og etterlatte med fokus på pårørende og etterlattes situasjon i disse koronatider, sier Brorson.

Webinarene legges opp som en dialog mellom en programleder fra Kreftforeningen og inviterte gjester – både pårørende og fagpersoner.

Alle som deltar får anledning til å stille spørsmål under webinaret og møtene vil være tilgjengelige på Kreftforeningens nettsider i etterkant.

Se episoden «Dødsvanskelig» her:

På Kreftforeningens nettsider kan du se alle webinarene som er laget.

For pasientene

Mens den første delen av prosjektet rettet seg mot pårørende og etterlatte, skal del to rette seg mot kreftpasienter, og da særlig med koronapandemien som bakteppe. Seks episoder skal handle om kreftpasienter og korona.

– Vi vet at det er mange pasienter og pårørende som er isolerte der ute og som setter pris på at vi tar opp disse temaene. I tillegg gjøres det en form for likepersonsarbeidet under webinarene, sier Brorson, og viser til at svarene som gis i sendingene hjelper mange.

En nyttig ressurs

Webinar-serien bidrar til at Kreftforeningen kan nå ut til mange mennesker i hele landet. Brorson tror det vil være en nyttig ressurs også etter pandemien.

– På kort sikt vil de som ser og lytter til webinarene kunne ha glede og nytte av dem. Men ved at det gjøres opptak sikres også en nytte for målgruppen på lang sikt. Det kommer stadig til nye pasienter som får en kreftdiagnose, noe som også resulterer i pårørende og etterlatte. En webinar-rekke som dette kan bli en ressurs for stadig nye brukere, sier hun.

3 av 4som får kreft overlever
34.979nordmenn fikk kreft i 2019
Det finnes over200ulike kreftformer

Søknadssammendrag

Ved å lage en webinar-rekke med dette som et gjennomgående tema kan Kreftforeningen bidra til å løfte kreft og følelser opp i dagen, noe som igjen kan resultere i større åpenhet om utfordrende tema som sorg, sårbarhet og frykt.

Et av Kreftforeningens tre hovedmål er bedre livskvalitet for pasienter og pårørende, noe disse webinarene kan bidra til. kreftforeningen ønsker å legge til rette for en aktivitet i form av en digital møteplass for pårørende, etterlatte og kreftpasienter som er sosialt isolert som en følge av smitteverntiltak.

Utfordringen vi ønsker å ta tak i , er at det kan være vanskelig å prate om følelser , og webinaret er virkemiddelet – i og med at fysiske møteplasser er utelukket for kreftpasienter i isolasjon.

Prosjektleder

Heidi Brorson

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Hvordan forholde seg til følelser som følger kreftdiagnosen i en koronatid?
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 210.000
Startdato
18.08.2020