Ny kreftmedisin i klinisk utprøving

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

De egenutviklede immuntoksiner (IT) består av en målsøker (antistoff) som gjenkjenner et målprotein (antigen) på overflaten av kreftceller. Antistoffet er koblet til et toksin (celldreper), og når IT bindes til sitt målprotein tas det inn i cellen, og dreper kreftcellen spesifikt.

Målsetting

Gjennomføre en Fase I klinisk utprøvning av IT+cyklosporin (CsA, immunhemmere) i pasienter med avansert kreft. IT gis i blodbanen og kombineres med CsA for å nøytralisere antistoffer mot IT. Nye prekliniske testingen av IT alene eller sammen med andre medikamenter, hvilket kan gi oss grunnlag for at overføre konseptet til pasienter med kreftspredning i bukhulen, peritoneal karsinomatose.

Design, metode, materiale

Igangsetting og fullførelse av en Fase I studie med IT+CsA. Monitorering av pasientene på utvikling av bland annet nøytraliserende antistoffer mot IT, levertoksisitet samt klinisk respons. Dessuten vil vi teste nye muligheter med IT, og andre svært lovende stoffer vi har tilgang til, in vitro og i relevante dyremodeller med sikte på mulig ny klinisk utprøving av IT.

Gjennomføring

Fase I studien IT+CsA er gjennomført og sammenstilt. De prekliniske studiene med IT alene eller i kombinasjon med andre medikamenter viser at IT kan være et lovende mediakament for pasienter med kreftspredning til bukhulen.

Resultater

Vi har vist at IT er trygt og sikkert når det gis i blodbanen til pasienter. Studiene har gitt ny kunnskap om hvordan IT virker i kreftceller og lagt grunnlaget til ny bruk av IT i kreftbehandling, gitt som lokalbehandling til pasienter med kreft i bukhulen. Vi anser at IT er et unikt medikament mot kreft i bukhulen. Fem vitenskapelige artikler er publisert under prosjektet. Prosjektresultater har presenterts på nasjonale og internasjonale konferanser.

Samarbeidspartnere

Utprøvningsenheten ved Radiumhospitalet-OUS, Fase I studien.

Videre planer

Igangsetting av Fase I klinisk studie i pasienter med kreftspredning til bukhulen fra tarmkreft. Preklinisk fortsetter vi å bygge grunnlaget for klinisk bruk av IT til behandling også av eggstokkreft med spredning til bukhulen.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Veldig godt samarbeid med Kreftforeningen. Dessuten har jeg holdt forelesning på en videregående skole i regi av Kreftforeningen.

Publikasjonsliste

1. Yvonne Andersson, Engebraaten, O., Fodstad Ø. Synergistic anti-cancer effects of immunotoxin and cyclosporin in vitro and in vivo. Br J Cancer., 2009 Oct 20;101(8):1307-15.

2. Risberg, K., Guldvik, I., Palchaudhuri R., Xi, Y., Ju, J., Fodstad, Ø., Hergenrother, P., Yvonne Andersson. Triphenylmethyl derivates enhances the anticancer effect ofimmunotoxins. Journal of Immunotherapy 2011 June 34(5):438-447.

3. Risberg, K., Fodstad, Ø., Yvonne Andersson. Synergistic anticancer effects of the 9.2.27PE immunotoxin and ABT-737 in melanoma. PLoS ONE, 2011;6 (9):e24012

4. Flatmark, K. Guldvik J.I., Svensson, H., Fleten, K.G, Flørenes, V.A., Reed, W., Giercksky, K-E., Fodstad, Ø., Yvonne Andersson. Immunotoxin targeting EpCAM effectively inhibits peritoneal tumor growth in experimental models of mucinous peritoneal surface malignancies. Int J Cancer 2013, Sep 15;133(6):1497-506

5. Wiiger MT, Bideli H, Fodstad Ø, Flatmark K, Yvonne Andersson. The MOC31PE immunotoxin reduces cell migration and induces gene expression and cell death in ovarian cancer cells. J Ovarian Res. 2014 Feb 15;7(1):23. doi: 10.1186/1757-2215-7-23.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Artikel5.pdf
artikel1.pdf
Artikel4.pdf
Artikel2.pdf
Artikel3.pdf

Sluttrapportsammendrag

1. Yvonne Andersson, Engebraaten, O., Fodstad Ø. Synergistic anti-cancer effects of immunotoxin and cyclosporin in vitro and in vivo. Br J Cancer., 2009 Oct 20;101(8):1307-15.

2. Risberg, K., Guldvik, I., Palchaudhuri R., Xi, Y., Ju, J., Fodstad, Ø., Hergenrother, P., Yvonne Andersson. Triphenylmethyl derivates enhances the anticancer effect ofimmunotoxins. Journal of Immunotherapy 2011 June 34(5):438-447.

3. Risberg, K., Fodstad, Ø., Yvonne Andersson. Synergistic anticancer effects of the 9.2.27PE immunotoxin and ABT-737 in melanoma. PLoS ONE, 2011;6 (9):e24012

4. Flatmark, K. Guldvik J.I., Svensson, H., Fleten, K.G, Flørenes, V.A., Reed, W., Giercksky, K-E., Fodstad, Ø., Yvonne Andersson. Immunotoxin targeting EpCAM effectively inhibits peritoneal tumor growth in experimental models of mucinous peritoneal surface malignancies. Int J Cancer 2013, Sep 15;133(6):1497-506

5. Wiiger MT, Bideli H, Fodstad Ø, Flatmark K, Yvonne Andersson. The MOC31PE immunotoxin reduces cell migration and induces gene expression and cell death in ovarian cancer cells. J Ovarian Res. 2014 Feb 15;7(1):23. doi: 10.1186/1757-2215-7-23.

Prosjektleder/forsker

Yvonne Andersson

Hovedveileder

Øystein Fodstad

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Ny kreftmedisin i klinisk utprøving
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2009: kr 710 000, 2010: kr 242 000, 2011: kr 1 267 000
Startdato
01.09.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet