Prosjekt besøk 2001

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Alle som ønsker besøk av NORILCO skal få besøk”

”Alle som ønsker besøk av NORILCO skal få besøk”. Det var grunntanken i prosjektet som startet opp høsten 2000. Prosjektet skulle opprinnelig bare omfatte utvikling og kvalitetssikring av det som er NORILCOs viktigste oppgave – besøkstjenesten. Dette likemannsarbeidet omfatter nær 275 besøkere i alle NORILCOs 22 distriktsavdelinger. Disse foretar årlig nærmere 1000 besøk til mennesker som skal få, eller har fått, utlagt tarm (stomi) – eller fått anlagt innvendig reservoar for oppsamling av avføring eller urin.

 

Blant målsettingene var også å sikre at besøkerne skulle ha en grunnutdanning. Ved gjennomgang av foreningens kurspakke, de såkalte ABC-kursene, ble et klart at disse trengte en revisjon. Prosjektet ble derfor delt i to med to likeverdige prosjektgrupper, hvorav gruppe 1 fulgte den opprinnelige planen med utvikling og kvalitetssikring, mens gruppe 2 har laget nye  kurspakker. Disse kalles nå 1-2-3 kursene. I tillegg har det vært knyttet en styringsgruppe bestående av May Aasebø Hauken fra Den Norske kreftforening, samt Jorunn Movold og Lilljan Kjærra fra NORILCO til prosjektet.

 

Prosjektgruppe 1 har besøkt 20 av 22  NORILCOs   distriktsavdelinger. Dette for å få ideer til en best mulig fungerende besøkstjeneste, men også for å inspirere og komme med ideer til hvordan tjenesten kan fungere best mulig. Da det er stor forskjell i aktiviteten ved de forskjellige avdelingene, er det utarbeidet flere forskjellige modeller for hvordan tjenesten kan organiseres. Derfor er det foreslått at det ved regionsykehusene, der det foretas mange operasjoner, er en tettere og mer rutinemessing kontakt med aktuelle sykehusavdelinger enn ved de mindre sykehusene. Det er i prosjektet pekt på rutiner og opplegg for en rekke forhold som samarbeid med sykehusavdelinger, samarbeid med offentlige myndigheter, samarbeid med organisasjonen Sykepleiere i stomiomsorg (SIS), rapportering, oppfølging etter hjemkomst, markedsføring av besøkstjenesten – og ikke minst hvordan den enkelte NORILCO-avdeling organiserer tjenesten.

 

Et viktig og  spennende aspekt i innspurten har vært hvordan statens overtagelse av sykehusene vil innvirke på NORILCOs besøkstjeneste. Med den store kompetansen NORILCOs besøkere har, vil det være naturlig at denne tjenesten blir en fast del av rehabiliteringen av stomi- og reservoaropererte.

 

Prosjekt Besøk 2001 har vært svært omfattende – ikke minst på grunn av to-delingen. Det er prosjektlederens påstand at det ikke ville vært mulig å gjennomføre prosjektet uten en svært stor frivillig innsats.

 

Prosjektleder/forsker

Arne Holte

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Prosjekt besøk 2001
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2001: kr 247 000
Startdato
01.08.2000
Sluttdato
31.01.2002
Status
Avsluttet