Langtidseffekter etter kreft hos barn

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

I dag helbredes over 80% av barn med kreft. Derfor får mulige seneffekter etter behandlingen økt betydning. I vårt forskningsarbeidet har vi sett på langtidsvirkninger hos voksne som ble behandlet for leukemi og lymfekreft som barn, med hovedvekt på kronisk fatigue (utmattelse), og hjernevolumer.

Målsetting

Hovedformålet var å undersøke seneffekter hos voksne overlevere etter akutt lymfatisk leukemi (ALL) og lymfekreft, med hovedvekt på – nevropsykologisk funksjon og volumer av forskjellige hjernestrukturer hos ALL overlevere. – å undersøke hyppigheten av kronisk fatigue, samt å utforske patofysiologiske mekanismer og faktorer assosiert med kronisk fatigue som bl.a. psykiske symptomer, smerte, fysisk aktivitet og ortostatisk funksjon.

Design, metode, materiale

Del 1 (Artikkel 1 og 2, hjernevolumer og prevalens av kronisk fatigue): Tverrsnittsundersøkelse, inklusjon av voksne overlevere behandlet for ALL eller lymfom i barne-ungdomsalderen diagnostisert 1970-2002 i en alder av 0-16 år (lymfomer 0-18). Kontrollmaterialer fra normalbefolkningen. I studie 1 inngikk 130 ALL overlevere, i den 2. studien 290 overlevere av ALL og lymfom. Del 2 (artikkel 3 og 4): Oppfølgingsstudie med 103 individer fra samme pasientmateriale, utført som case-control studie hvor overlevere med kronisk fatigue ble sammenlignet med overlevere uten fatigue, med hensyn på – longitudinelt forløp – assosiert komorbiditet – assosierte faktorer som søvnforstyrrelser, smerter, symptomer på angst og depresjon – symptomer kjent fra ME (myalgisk encefalopati) – fysisk aktivitet – smerteterskel på trykk – ortostatisk funksjon (vippetest) – neuroendokrine markører

Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført i løpet av 3 år i henhold til opprinnelig plan. Stipendiaten deltok i undersøkelsen av pasienter ved tidspunkt 1 (artikkel 1 og 2) og undersøkte selv samtlige 103 pasienter som deltok ved tidspunkt 2 (artikkel 3 og 4). De siste året av stipendiattiden ble hovedsaklig brukt til analyser, skriving av artikler og skriving av avhandlingen (“kappen”). Dette har resultert i en PhD avhandling, disputas 30.10.14. Undertegnede har i alt vært med på 6 artikler (fire av dem tatt med i avhandlingen) og et tilsvar i JCO vedr. vår hjernevolum artikkel. Alle disse er med i litteraturlisten nedenfor.

Resultater

Overlevere av ALL har nevrokognitive seneffekter og reduserte volumer av en rekke nevroanatomiske strukturer i hjernen. Nesten 30% av overlevere av ALL og lymfom rapporterer kronisk fatigue, assosiert med betydelige symptomer som søvnforstyrrelser, smerter, symptomer på angst, depresjon, samt nedsatt fysisk aktivitet. Vi konkluderer med at økt fokus på seneffekter hos overlevere etter barnekreft er nødvendig og oppfølgingen i voksenalderen må bedres.

Samarbeidspartnere

Utstrakt samarbeid med senter for langtidseffekter etter kreft (Prof S Fosså og JH Loge) og med psykologisk institutt ved UiO (hjernevolumstudien, prof K Walhovd og A Fjell). Kronisk fatigue studiene ble gjennomført i samarbeid med NORCAPITAL gruppen (ME-forskning, prof V Bruun Wyller).

Videre planer

Vår forskningsgruppe, ledet av Ellen Ruud, fortsetter å studere seneffekter etter barnekreft, bl.a. nå med fokus på overlevere som har gjennomgått benmargstransplantasjon. Hele gruppen er aktiv i barnekreftmiljøet for å fremme en bedre seneffekt-oppfølging. Undertegnede har vært aktiv (nestleder i arbeidsgruppen) i utarbeidelsen av “handlingspgrogram for barnekreft” som ble publisert i år og inneholder en omtale av seneffekter og retningslinjer for oppfølging.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med søkerorganisasjonen har hele veien vært upåklagelig. Det har ikke vært noen spesielle kontakter utover det formelle vedr. prosjektet. Derimot har undertegnede gjennom sitt daglige virke som barnekreftlege nær kontakt med søkerorganisasjonen og ønsker å bidra videre aktivt til å fremme seneffekt-oppfølgingen etter barnekreft, som vi mener fortsatt mangler en overordnet struktur og ressurser.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Zeller B (2014) Neuroanatomical volumes and chronic fatigue in long-term survivors of childhood leukemia and lymphona., Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Artikler:
Zeller B, Tamnes CK, Kanellopoulos A, Amlien IK, Andersson S, Due-Tønnessen P, Fjell AM, Walhovd KB, Westlye LT, Ruud E (2013) “Reduced neuroanatomical volumes in long-term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia.” Journal of Clinical Oncology, årg. 31, s. 2078-85.
doi: 10.1200/JCO.2012.47.4031

Hamre H, Zeller B, Kanellopoulos A, Kiserud CE, Aakhus S, Lund MB, Loge JH, Fosså SD, Ruud E (2013) “High Prevalence of Chronic Fatigue in Adult Long-Term Survivors of Acute Lymphoblastic Leukemia and Lymphoma During Childhood and Adolescence.” Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, årg 2, s. 2-9

Zeller B, Loge JH, Kanellopoulos A, Hamre H, Wyller VB, Ruud E (2014) “Chronic Fatigue in Long-Term Survivors of Childhood Lymphomas and Leukemia: Persistence and Associated Clinical Factors.” Journal of Pediatric Hematology and Oncology, årg. 36, s 438–444.
doi: 10.1097/MPH.0000000000000051

Zeller B, Ruud E, Loge JH, Kanellopoulos A, Hamre H, Godang K, Wyller VB (2014) “Chronic fatigue in adult survivors of childhood cancer: Associated symptoms, neuroendocrine markers and autonomic cardiovascular responses.” Psychosomatics, http://dx.doi.org/10.1016/j.psym.2013.12.005

Andre publikasjoner:
Ruud E, Kanellopoulos A, Zeller B, Widing E, Tjønnfjord GE, Fosså SD (2012) “Patient knowledge of late effects of acute lymphoblastic leukaemia.” Tidsskrift for den Norske Legeforeningen årg. 132, s. 2052-5.
doi: 10.4045/tidsskr.12.0153

Hamre H, Zeller B, Kanellopoulos A, Ruud E, Fosså SD, Loge JH, Aukrust P, Halvorsen B, Mollnes TE, Kiserud CE (2013) “Serum cytokines and chronic fatigue in adults surviving after childhood leukemia and lymphoma.” Brain Behaviour Immunity, årg. 30, s. 80-87. doi: 10.1016/j.bbi.2013.01.006

Zeller B, Tamnes CK, Kanellopoulos A, Amlien IK, Andersson S, Due-Tønnessen P, Fjell AM, Walhovd KB, Westlye LT, Ruud E (2013) “Response to A.A.M. van der Veldt et al (letter, reply). Journal of Clinical Oncology, årg. 32, s. 852-310. doi: 10.1200/JCO.2013.52.5725. Avhandling: Zeller B (2014). Neuroanatomical volumes and chronic fatigue in long-term survivors of childhood leukemia and lymphoma. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-886-8.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Zeller Chronic fatigue – persistence and associated factors JPHO 2013 final.pdf
Zeller Chronic fatigue Psychosomatics 2013 final.pdf
Hamre High prevalence fatigue JAYAO 2013 final.pdf
Zeller- Letter MRI JCO 2013 final.pdf
Ruud Senfølger TNLF 2012 final.pdf
Zeller Reduced neuroanatomical volumes JCO 2013 final.pdf
Hamre Fatigue serum cytokines BBI 2013 final.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Zeller B (2014) Neuroanatomical volumes and chronic fatigue in long-term survivors of childhood leukemia and lymphona., Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Artikler:
Zeller B, Tamnes CK, Kanellopoulos A, Amlien IK, Andersson S, Due-Tønnessen P, Fjell AM, Walhovd KB, Westlye LT, Ruud E (2013) “Reduced neuroanatomical volumes in long-term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia.” Journal of Clinical Oncology, årg. 31, s. 2078-85.
doi: 10.1200/JCO.2012.47.4031

Hamre H, Zeller B, Kanellopoulos A, Kiserud CE, Aakhus S, Lund MB, Loge JH, Fosså SD, Ruud E (2013) “High Prevalence of Chronic Fatigue in Adult Long-Term Survivors of Acute Lymphoblastic Leukemia and Lymphoma During Childhood and Adolescence.” Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, årg 2, s. 2-9

Zeller B, Loge JH, Kanellopoulos A, Hamre H, Wyller VB, Ruud E (2014) “Chronic Fatigue in Long-Term Survivors of Childhood Lymphomas and Leukemia: Persistence and Associated Clinical Factors.” Journal of Pediatric Hematology and Oncology, årg. 36, s 438–444.
doi: 10.1097/MPH.0000000000000051

Zeller B, Ruud E, Loge JH, Kanellopoulos A, Hamre H, Godang K, Wyller VB (2014) “Chronic fatigue in adult survivors of childhood cancer: Associated symptoms, neuroendocrine markers and autonomic cardiovascular responses.” Psychosomatics, http://dx.doi.org/10.1016/j.psym.2013.12.005

Andre publikasjoner:
Ruud E, Kanellopoulos A, Zeller B, Widing E, Tjønnfjord GE, Fosså SD (2012) “Patient knowledge of late effects of acute lymphoblastic leukaemia.” Tidsskrift for den Norske Legeforeningen årg. 132, s. 2052-5.
doi: 10.4045/tidsskr.12.0153

Hamre H, Zeller B, Kanellopoulos A, Ruud E, Fosså SD, Loge JH, Aukrust P, Halvorsen B, Mollnes TE, Kiserud CE (2013) “Serum cytokines and chronic fatigue in adults surviving after childhood leukemia and lymphoma.” Brain Behaviour Immunity, årg. 30, s. 80-87. doi: 10.1016/j.bbi.2013.01.006

Zeller B, Tamnes CK, Kanellopoulos A, Amlien IK, Andersson S, Due-Tønnessen P, Fjell AM, Walhovd KB, Westlye LT, Ruud E (2013) “Response to A.A.M. van der Veldt et al (letter, reply). Journal of Clinical Oncology, årg. 32, s. 852-310. doi: 10.1200/JCO.2013.52.5725. Avhandling: Zeller B (2014). Neuroanatomical volumes and chronic fatigue in long-term survivors of childhood leukemia and lymphoma. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-886-8.

Prosjektleder/forsker

Bernward Zeller

Hovedveileder

Ellen Ruud

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Langtidseffekter etter kreft hos barn
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kvinne- og barneklinikken, Barnemed. avd.
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000
Startdato
23.08.2010
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet