Undervisning om ernæring Ø.N.H.pas.

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for dette prosjektet er en spørreundersøkelse fra 1996 blant helsepersonell, pasienter, og pårørende til pasienter

Bakgrunnen for dette prosjektet er en spørreundersøkelse fra 1996 blant helsepersonell, pasienter, og pårørende til pasienter som er blitt behandlet for kreft i hode-halsregionen. Undersøkelsen konkluderte i korte trekk med følgende: Et flertall av pasientene måtte legge om kostholdet under og etter behandling, og  hadde et udekket behov for råd og informasjon om tilbereding av mat og drikke. Ingen av avdelingene som var med på spørreundersøkelsen hadde faste rutiner for informasjon og praktisk instruksjon om hvordan spesialkost kan tilberedes.

 

Økonomiske midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering gjorde det mulig å planlegge og gjennomføre et undervisningsprosjekt for pasienter som har fått behandling for kreft i hode-halsregionen. Prosjektet var et samarbeid mellom helsepersonell på Haukeland Sykehus, Øre-nese-halsavdelingen og sykepleiekonsulent Eli Svarstad, Den Norske Kreftforening.

 

Målsetting:

·        at pasienter som behandles for kreft i hode-halsregionen og deres pårørende skulle få tilbud om undervisning og praktisk veiledning i forhold til problem de opplevde når det gjaldt å spise og drikke

·        at tilbudet skulle dekke deres behov for informasjon og praktisk veiledning i forhold til kostholdsproblem

·        at prosjektet skulle overtas av Haukeland Sykehus, Øre-nese-halsavdelingen, som et permanent tilbud til pasienter som har problem med å spise og drikke

 

25 personer (14 pasienter og 11 ledsagere) har deltatt i prosjektet. Undervisningen har vært individuell (en pasient med ledsager) og har vart ca. to timer. Den enkelte deltaker har fått råd og informasjon ut fra egne, uttalte behov. Deltakerne har vært med og laget mat, prøvesmakt, og er blitt vist forskjellige teknikker for bløtgjøring og mykgjøring av mat. Hver pasient har fått med seg en informasjonsperm med skriftlig informasjon, samt et utvalg av oppskrifter på enkle, velsmakende og næringsrike retter. Både pasient og ledsager har gitt skriftlig evaluering umiddelbart etter undervisningen, samt etter fire uker.

 

Evalueringen viser at dette er et tilbud de fleste deltakerne mener de har behov for, og som de etterpå bruker i hverdagen når de skal tilberede mat og drikke. Evalueringen viser også at undervisningen langt på vei dekker deres behov for informasjon og praktisk veiledning i forhold til kostholdsproblemene.

 

Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland sykehus er positivt innstilt til å la undervisningen bli et permanent tilbud til pasienter som behandles for kreft i hode-halsregionen og som har problem med å spise og drikke.

Prosjektleder/forsker

Eli Svarstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Undervisning om ernæring Ø.N.H.pas.
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1998: kr 104 684
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet