Prosjekt besøkstjeneste UKF

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Det treårige Prosjekt Besøkstjeneste UKF ble fullfinansiert av Helse og Rehabilitering med oppstart 1. april 2003. Hovedmålsetningen var å etablere besøkstjeneste til underlivskreftrammede kvinner i Norge. Kreftforeningen vedtok å nedlegge prosjektet før sluttdato.

 

Metode: Prosjektbeskrivelsen innebar planlegning og gjennomføring av samarbeid med UKFs sentralstyre og lokallagsledere, divisjons/avdelingsledelse og sykepleiere ved gynekologiske avdelinger som gir kreftbehandling og konsulenter ved Kreftforeningens kompetansesentre. Skriftlige retningslinjer, administrativt verktøy samt evalueringsmetoder ble utarbeidet, trykket og distribuert.

 

Resultater: Hovedaktivitetene i prosjektet besto i identifisering og rekruttering av frivillige besøkere, planlegning og gjennomføring av besøkerkurs samt oppfølging av besøksledere og besøkere. Gjennom rekrutteringsmøter i lokale lag, ble majoriteten av besøkere rekruttert til kurs. Kursenes innhold og metoder ble planlagt av prosjektgruppen, mens prosjektleder hadde ansvaret for praktisk tilrettelegging og gjennomføring. Kursene ble holdt på fem ulike steder i Norge med i alt 73 deltagere. Etter et års aktivitet ble det gjennomført oppfølgingsseminar for besøksledere, og lokale oppfølgings- og rekrutteringsbesøk til fire lokale lag.

 

Ved prosjektets avslutning var det gitt skriftlig tillatelse for Prosjekt Besøkstjeneste fra 35 sykehus. Det var 27 besøkere i aktivitet, som hadde gjennomført i alt 45 personlige besøk og 67 telefonsamtaler av cirka en times varighet. Det var delt ut i alt 205 pasientmapper. I alt 33 veiledninger var gitt av konsulenter i Kreftforeningen, hovedsakelig i form av egnethetssamtaler. Det var 13 kvinner på venteliste til besøkerkurs planlagt til mars 2005.

 

Konklusjon: Selv om prosjektet ble nedlagt, er lokale besøkere i virksomhet flere steder i landet, ettersom et slikt psykososialt tilbud kan bedre underlivskreftrammede kvinners livskvalitet i rehabiliteringsperioden.

Prosjektleder/forsker

Liv Bekkeli

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Prosjekt besøkstjeneste UKF
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2003: kr 281 000, 2004: kr 897 000, 2005: kr 521 000
Startdato
01.04.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet