Cellegiftbehandling i hjemmet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Helsetjenesten er organisert slik at cellegiftbehandlinger vanligvis blir administrert poliklinisk. For mange pasienter betyr dette å reise til sykehuset en gang i uken, for så og reise hjem igjen samme dag. Cellegiftbehandlingen har blitt ansett som en sykehusoppgave. Cellegift som legemiddel er å betrakte som høytoksisk stoff, med behov for å ta bestemte forholdsregler.

 

Da prosjektet startet, ønsket vi å finne ut om tiden er inne for å starte med cellegiftbehandling i hjemmet i Norge, eventuelt hva som skal til for å sette en slik tjeneste i gang. I løpet av de to og halvt år som prosjektet har vart, har prosjektet bidratt til å gi en holdningsendring til tjenesten blant helsepersonalet i Kongsbergregionen.

 

Det som prosjektperioden har blitt brukt til, blant andre ting, har vært å finne fram til en hensiktsmessig organisering som vil gi pasienten, pårørende og sykepleieren den tryggheten som er nødvendig for å gjennomføre prosedyrer i hjemmet. Nå som dette er på plass, kan vi se for oss prosjektets praktiske gjennomføring, noe som etter planen vil komme i av løpet de nærmeste år.


 

Prosjektleder/forsker

Patricia Palomino Rostad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Cellegiftbehandling i hjemmet
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Lindrende enhet – Kongsberg
Beløp Bevilget
2006: kr 367 000, 2007: kr 367 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet