Kostråd og kreftforebygging

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Norske myndigheter utga «Oppskrift for et sunnere kosthold» i 2007, en handlingsplan med vekt på forebygging av folkesykdommer generelt. Samme år kom World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR) med anbefalinger om kosthold og livsstil for å forebygge kreft spesielt.

Målsetting

Å undersøke om kostholds- og livsstilsfaktorer vektlagt i handlingsplanen og anbefalingene fra WCRF/AICR påvirker risiko for kreft. Vi inkluderte også tilberedningsmåten steking/grilling i analysene fordi inntak av stekt/grillet mat og mulig kreftrisiko blir regelmessig omtalt i media og opptar mange konsumenter. Vi har også undersøkt hvordan mulige målefeil i kostholdsdata fra spørreskjema kan påvirke risikoestimater for kreft.

Design, metode, materiale

Vi har brukt data fra flere, store oppfølgingsstudier, Kvinner og Kreft (Norge), EPIC-studien (Europa) og APCSC-studien (Asia og Australia/New Zealand). Ved inklusjon har deltakerne svart på spørsmål om helse og livsstil (spørreskjema eller intervju), og noen har vært til undersøkelse. Deltakerne er så fulgt over mange år, slik at vi kan sammenligne kreftforekomst, tidlig død eller dødsårsaker mellom grupper. Dette gir grunnlag for å beregne en såkalt «relativ risiko». Analysemetoden har hovedsakelig vært multivariabel Cox-regresjon. Metoder for registrering av kreft varierer fra kobling til et kreftregister, slik som i Norge, til andre registre (eks. fra forsikringsselskap og sykehus) eller aktiv oppfølging av deltakere og deres slektninger. Noen resultater er korrigert for mulige målefeil kostdata fra spørreskjema. En artikkel om risikofaktorer for tarmkreft har benyttet meta-analyse.

Gjennomføring

Prosjektet er gjennomført av postdoktor Christine L. Parr (ernæringsepidemiolog) og hovedveileder Prof. Marit B. Veierød (statistiker), begge ved Avdeling for biostatistikk ved Universitetet i Oslo, med norske og internasjonale samarbeidspartnere. Ett år ble tilbrakt som gjesteforsker ved George Institute for International Health i Sydney. Sluttrapporten beskriver arbeid utført med midler fra både Extrastiftelsen (3 år) og Kreftforeningen (utenlandsstipend 1 år, samt 1 års forlengelse) da midlene har gått til sammen prosjekt. Utenlandsoppholdet og de problemstillingene som da ble undersøkt, inngikk ikke i opprinnelig prosjektplan til Extrastiftelsen, men ble lagt til underveis. Prosjektet var basert på ferdig innsamlede data og er gjennomført uten praktiske problemer. Perioden inkluderer ett års permisjon for Parr.

Resultater

Generelt bekrefter resultater fra dette prosjektet at gjeldene nasjonale kostråd er av betydning for å redusere kreftrisiko, men i tillegg vil livsstilsfaktorer som røyking, alkohol, kroppsvekt og fysisk aktivitet også være svært viktige i forebygging av kreft. Effekten av kosthold via overvekt er muligens sterkere enn via enkeltmatvarer. For noen kreftformer ser det ut til at spesifikke matvarer og matvaregrupper har liten innvirkning på risiko.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere har vært Prof. Anette Hjartåker ved Avd. for ernæringsvitenskap ved Univ. i Oslo, Prof. Eiliv Lund ved Institutt for samfunnsmedisin, Univ. i Tromsø og forskere ved George Institute for International Health i Sydney. Samarbeidet med EPIC-studien administreres av Prof. Eiliv Lund.

Videre planer

Arbeidet med en siste artikkel om sukker og tarmkreft pågår. Funnet om at mye bearbeidet kjøtt øker risiko for tarmkreft får fortsatt oppmerksomhet. Parr er sitert i VG i en artikkel om kreftforebygging (papirutg.11.12.13) og er invitert til et forskerforum arrangert av gruppen bak prosjektet «Identifisering av det sunneste storfekjøttet» ved NMBU i sept. 2014. Funnet støtter dagens kostanbefaling om å begrense inntaket, mens andre funn må bekreftes i flere studier før det får betydning for anbefalingene.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med søkerorganisasjonen har fungert godt. Parr har presentert prosjektet underveis på Kreftforeningens hovedkontor med videooverføring til regionale kontor. Deler av prosjektet ble presentert som månedens forskningsprosjekt på Kreftforeningens hjemmesider (desember 2010). Kreftforeningen har også fått publisert en artikkel med overskrift “Alkohol og fedme kan gi økt risiko for kreft” på forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2010/november/271755

Publikasjonsliste

I løpet av prosjektperioden er det publisert totalt 19 artikler hvorav 1 er basert på Kvinner og Kreft, 15 på EPIC studien hvor deler av Kvinner og Kreft inngår, 2 på APCSC studien og 1 studie er en meta-analyse. Artiklene er hovedsakelig epidemiologiske analyser av ulike kostholds- og livsstilsfaktorer og kreftrisiko. En fullstendig publikasjonsliste inngår i en mer utfyllende sluttrapporten som er lastet opp sammen med alle artiklene i pdf-format. Av plasshensyn er kun de mest sentrale artiklene inkludert i publikasjonslisten under. Parr CL, Hjartaker A, Lund E, Veierod MB (2013) “Meat intake, cooking methods and risk of proximal colon, distal colon and rectal cancer: The Norwegian Women and Cancer (NOWAC) cohort study.” Int J Cancer. årg. 133, nr. 5, s. 1153-1163. Rohrmann S, Overvad K, Bueno-de-Mesquita HB, Jakobsen MU, Egeberg R, Tjonneland A et al. (2013) “Meat consumption and mortality–results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.” BMC Med, årg. 11, s. 63. Vergnaud AC, Romaguera D, Peeters PH, van Gils CH, Chan DS, Romieu I et al. (2013) “Adherence to the World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines and risk of death in Europe: results from the European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer cohort study1,4.” Am J Clin Nutr, årg. 97, nr. 5, s. 1107-1120. Romaguera D, Vergnaud AC, Peeters PH, van Gils CH, Chan DS, Ferrari P et al. (2012) “Is concordance with World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines for cancer prevention related to subsequent risk of cancer? Results from the EPIC study.” Am J Clin Nutr, årg. 96, nr. 1, s. 150-163. Huxley RR, Ansary-Moghaddam A, Clifton P, Czernichow S, Parr CL, Woodward M (2009) “The impact of dietary and lifestyle risk factors on risk of colorectal cancer: a quantitative overview of the epidemiological evidence.” Int J Cancer, årg. 125, nr. 1, s. 171-180. Av totalt 19 publiserte artikler, er kun de mest sentrale gjengitt i publikasjonslisten av plasshensyn: Parr CL, Batty GD, Lam TH, Barzi F, Fang X, Ho SC et al. (2010) “Body-mass index and cancer mortality in the Asia-Pacific Cohort Studies Collaboration: pooled analyses of 424 519 participants.” Lancet Oncol, årg. 11, nr. 8, s. 741-752.

Sluttrapport/artikler (pdf)

EPIC_Ocke_energy2009.pdf
Meta_Huxley_lifestyle_CRC_2009.pdf
EPIC_Rohrmann_meat_mortality2013.pdf
NOWAC_Parr_meat_CRC_2013.pdf
EPIC_Jakszyn_meat_bladder2011.pdf
EPIC_Vergnaud_frugr_weightchange2012.pdf
EPIC_Michaud_coffe_tea_brain2010.pdf
EPIC_Vergnaud_WCRFguidelines_death2013.pdf
EPIC_Gonzales_frugr_gastric2012.pdf
EPIC_Allen_macronuts_bladder2013.pdf
EPIC_Hosnijeh_diet_leukemia2014.pdf
EPIC_Cust_carbohydrates2009.pdf
EPIC_Sieri_alcohol_bodyweight2009.pdf
Sluttrapport_2007_2_0310_cparr.pdf
EPIC_Ferrari_merror2009.pdf
APCSC_Morrison_metabolicrisk_CRC2013.pdf
EPIC_Freisling_nutrientpatterns_gradient2010.pdf
APCSC_Parr_BMI_ cancermortality_2010.pdf
EPIC_Fedirko_fish_meat_liver2013.pdf
EPIC_Romaguera_WCRFguidelines_cancer2012.pdf

Sluttrapportsammendrag

I løpet av prosjektperioden er det publisert totalt 19 artikler hvorav 1 er basert på Kvinner og Kreft, 15 på EPIC studien hvor deler av Kvinner og Kreft inngår, 2 på APCSC studien og 1 studie er en meta-analyse. Artiklene er hovedsakelig epidemiologiske analyser av ulike kostholds- og livsstilsfaktorer og kreftrisiko. En fullstendig publikasjonsliste inngår i en mer utfyllende sluttrapporten som er lastet opp sammen med alle artiklene i pdf-format. Av plasshensyn er kun de mest sentrale artiklene inkludert i publikasjonslisten under. Parr CL, Hjartaker A, Lund E, Veierod MB (2013) “Meat intake, cooking methods and risk of proximal colon, distal colon and rectal cancer: The Norwegian Women and Cancer (NOWAC) cohort study.” Int J Cancer. årg. 133, nr. 5, s. 1153-1163. Rohrmann S, Overvad K, Bueno-de-Mesquita HB, Jakobsen MU, Egeberg R, Tjonneland A et al. (2013) “Meat consumption and mortality–results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.” BMC Med, årg. 11, s. 63. Vergnaud AC, Romaguera D, Peeters PH, van Gils CH, Chan DS, Romieu I et al. (2013) “Adherence to the World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines and risk of death in Europe: results from the European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer cohort study1,4.” Am J Clin Nutr, årg. 97, nr. 5, s. 1107-1120. Romaguera D, Vergnaud AC, Peeters PH, van Gils CH, Chan DS, Ferrari P et al. (2012) “Is concordance with World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines for cancer prevention related to subsequent risk of cancer? Results from the EPIC study.” Am J Clin Nutr, årg. 96, nr. 1, s. 150-163. Huxley RR, Ansary-Moghaddam A, Clifton P, Czernichow S, Parr CL, Woodward M (2009) “The impact of dietary and lifestyle risk factors on risk of colorectal cancer: a quantitative overview of the epidemiological evidence.” Int J Cancer, årg. 125, nr. 1, s. 171-180. Av totalt 19 publiserte artikler, er kun de mest sentrale gjengitt i publikasjonslisten av plasshensyn: Parr CL, Batty GD, Lam TH, Barzi F, Fang X, Ho SC et al. (2010) “Body-mass index and cancer mortality in the Asia-Pacific Cohort Studies Collaboration: pooled analyses of 424 519 participants.” Lancet Oncol, årg. 11, nr. 8, s. 741-752.

Prosjektleder/forsker

Christine Louise Parr

Hovedveileder

Marit B. Veierød

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Kostråd og kreftforebygging
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for med. basalfag, Avd. for biostatistikk
Beløp Bevilget
2008: kr 645 000, 2009: kr 685 000, 2010: kr 700 000
Startdato
01.05.2008
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet