Mestring i hverdagen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Forening for Benmargstransplanterte (NFBMT) er en landsomfattende pasientorganisasjon som er tilsluttet Kreftforeningen. Foreningen er en interesseorganisasjon for benmargstransplanterte og deres pårørende.

 

Hvert år rammes et stort antall personer av alvorlige blodsykdommer her i landet som krever intens medisinsk behandling. Mellom 30 til 40 personer får tilbud om, og gjennomgår en stamcelletransplantasjon. Behandlingen er helt på grensen av det kroppen kan tåle både fysisk og psykisk. Sykdom og behandling er også en stor psykisk påkjenning for pårørende. Likedan er rehabiliteringsperioden tøff, både for den som har gjennomgått behandlingen og for også for de pårørende. Rehabiliteringsperioden strekker seg ofte over flere år.

 

Prosjektet ble gjennomført som en weekendkonferanse. Denne ble avviklet ved Hotel Rica Nidelven i Trondheim, helgen 21.-23. april 2006. Det var innleid eksterne foredragsholdere, både med og uten helsefaglig bakgrunn. En av foredragsholderne, holdt et foredrag der han gikk gjennom sin egen sykehistorie, fra depresjoner med selvmordstanker, til dager med livsglede og livsmot. Det å tørre å snakke med andre, og det å ha noen å snakke med, var et gjennomgangstema i foredraget. To av foredragsholderne er blant de i landet som har mest kompetanse innen behandling av alvorlige blodsykdommer, og også oppfølging etter en stamcelletransplantasjon.

 

Foreningen har registrert mange samlivsbrudd som oppstår både under sykdomsperiode/ behandlingsperiode og i rehabiliteringsperioden. Derfor ble det også under seminaret lagt stor vekt på gruppearbeid/gruppesamtaler, der også pårørende deltok. Gruppesamtalene foregikk dels der pårørende og transplanterte deltok sammen, dels ved at transplanterte og pårørende deltok i egne grupper. Hensikten med disse gruppesamtalene var å utveksle erfaringer. Mange har felles erfaringer som man egentlig tror man er alene om inntil man får snakket med andre i samme situasjon. Mange opplever da at man ikke er alene med fysiske eller psykiske problemer. Det er lettere å leve med problemstillinger når man vet at andre har opplevd de samme. Det å mestre sin egen situasjon og egne plager var et gjennomgangstema for seminaret.

 

Det var lagt godt til rette for sosial kontakt, sosial brobygging. Dette for at deltakerne skulle bli trygge på hverandre og seg selv. Sosiale aktiviteter også i form kulturopplevelser stod også på programmet.

 

Evaluering og tilbakemeldinger både under og etter seminaret viser at deltakerne har hatt godt utbytte av prosjektet. NFBMT håper å videreføre prosjektet dersom en greier å skape økonomiske rammer for det. Erfaringene har blitt tildelt andre i organisasjonen gjennom vårt medlemsblad ”I Margen”.

Prosjektleder/forsker

Agnar Berland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Mestring i hverdagen
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Norsk forening for benmargtransplanterte
Beløp Bevilget
2006: kr 150 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet