Ungdom hjelper ungdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag
Prosjekt Ungdom hjelper ungdom
1. Bakgrunn. Kreft rammer hele familien. Når foreldre eller søsken får kreft er belastningen stor på barn og ungdom som pårørende. Hverdagslivet blir preget av engstelse og bekymring. Ungdom som pårørende er en særlig sårbar gruppe. De er ofte på vei ut av familien til studier og jobb samtidig som det er vanskelig å løsrive seg når familien er i krise. Ungdom som pårørende har stor nytte av å møte og snakke med andre i samme situasjon for å normalisere egne følelser og reaksjoner. Det finnes i dag lite tilbud til ungdom 15 – 25 år som er pårørende. Flere ungdommer som har opplevd kreft og mistet en forelder eller søsken og har kommet seg et stykke videre i livet, ønsker å bruke sin erfaring til å støtte andre ungdommer som nå står oppi samme situasjon. Kreftforeningen og Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) vil samarbeide om å opprette møteplasser for ungdom som pårørende drevet av frivillige ungdommer som vil bruke sin livserfaring til å hjelpe andre. De frivillige vil bli innlemmet i UG sin likemannstjeneste og vil få veiledning av rådgivere i Kreftforeningen.
2. Målsetting. Overordnet mål: Ungdom som pårørende skal få støtte til mestring av en vanskelig livssituasjon. Mål for prosjektet: 1. Skape møteplasser der ungdom med samme livserfaring kan støtte og hjelpe hverandre. 2. Opprette en likemannstjeneste for ungdom som pårørende
3.Målgrupper: 1. Ungdom som pårørende 15 – 25 år, det vil si ungdom som opplever alvorlig sykdom eller død hos foreldre, søsken eller andre nære. 2. Ungdom 18 – 35 som har opplevd alvorlig sykdom eller død hos foreldre, søsken eller andre nære, og som har fått bearbeidet dette og kommet seg et stykke videre i livet, og som ønsker å gjøre en frivillig innsats.
4. Gjennomføring av prosjektet. Vi vil rekruttere 15-20 frivillige ungdommer til en opplæringshelg og planlegging av møteplasstilbudet. Ungdommene vil få oppfølging og veiledning av Kreftforeningens rådgivere. Rekruttering og annonsering av møteplassene vil bli markedsført gjennom www.kreftforeningen.no, www.ug.no, Facebook og evt andre sosiale medier, gjennom høyskoler og studieinstitusjoner og annonse i lokalaviser. I prosjektperioden blir det tilbudt 3-5 møteplasskvelder pr halvår i Tromsø, Bergen og Oslo. Prosjektet vil bli evaluert. Søknadsum for 1 års prosjekt er kr. 287.000 men Kreftforeningen vil bidra med betydelige egne midler blant annet til evaluering. Etter endt prosjektperiode vil tilbudet bli en del av UG sine tilbud til pårørende og det vil opprettes møteplasser flere steder i landet.
5.Prosjektets betydning. Ungdom som pårørende vil etter ha et møteplasstilbud nær der de bor eller studerer og dermed få bedre mestringsstøtte enn det de har i dag. UG vil ha fått en god drahjelp til å fortsette sin likemannstjeneste til også å gjelde pårørende. Kreftforeningen vil få mye kompetanse på ungdom som pårørende og hva som hjelper dem, til å bruke i påvirkningsarbeid overfor våre myndigheter.
6.Fremdriftsplan. Oppstart, rekruttering, opplæringshelg januar-april. Oppstart møteplasser, veiledning av frivillige mai -november. Evaluering, rapportskriving november-desember

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0118.pdf

Sluttrapportsammendrag

1. Bakgrunn forprosjektet/Målsetting: Kreft rammer hele familien. Ungdom som pårørende er en særlig sårbar gruppe ofte på vei ut til studier og jobb samtidig som det er vanskelig å løsrive seg når familien er i krise. Ungdom har stor nytte av å møte andre for å normalisere egne følelser og reaksjoner. Flere ungdommer som har vært pårørende ønsker å bruke sin erfaring til å støtte andre. Kreftforeningen søkte derfor i samarbeid med Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) Extrastiftelsen om midler til å opprette møteplasser for ungdom som pårørende drevet av frivillige ungdommer med erfaring. Overordnet mål: Ungdom som pårørende skal få støtte til mestring av en vanskelig livssituasjon. Prosjektmålt: Skape møteplasser der ungdom med samme livserfaring kan støtte og hjelpe hverandre, og opprette en likemannstjeneste for ungdom som pårørende Målgrupper: Ungdom 15 – 25 år som opplever alvorlig sykdom eller død hos nærstående og ungdom 18 – 35 som har opplevd å være pårørende og ønsker å gjøre en frivillig innsats.
2.Prosjektgjennomføring:Vi rekrutterte 19 frivillige ungdommer med erfaring fra å være pårørende , til en opplæringshelg og planlegging av møteplasstilbudet. Ungdommene har hatt tilbod om oppfølging og veiledning av Kreftforeningens rådgivere. Markedsføring og annonsering via nettsider og direkte informasjon. Møteplassene som nå heter InK, Indirekte kreftrammet, startet opp i september i Tromsø, Bergen og Oslo. Ungdommene har vært med hele veien i planlegging og gjennomføring av tilbudet. Gjennom aktiviteter og sammenkomster har de lagt til rette for hyggelige samvær og muligheten til å dele tanker eller erfaringer.
3.Resultater: Det har vært gjennomført 15 InK samlinger. Ca 40 ungdommer har brukt tilbudet og evaluert det godt. Ungdommene som leder møteplassen opplever det svært givende å få bruke sin livserfaring til å støtte andre ungdommer. Kreftforeningen og UG har fått mer kompetanse på ungdom som pårørende.
4. Videreplaner: InK fortsetter som fast tilbod i Tromsø, Bergen og Oslo. Det planlegges å starte opp flere , og UG vil etterhvert overta ansvaret for InK.

Prosjektleder/forsker

Randi Værholm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Ungdom hjelper ungdom
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2013: kr 287 000
Startdato
07.01.2013
Sluttdato
20.12.2013
Status
Avsluttet