Digitale kostholdskurs og veiledning for kreftpasienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

320

Fremdriftsplan

Fra 01.12.22 starter markedsføringen av det digitale tilbudet, og markedsføringen gjennomføres i samarbeid med de ansvarlige for Vardesenterets nettside og Facebook-gruppe. Digital veiledning via Join bestilles ved å ringe Vardesenteret og booke tid, på samme måte som fysisk møte med klinisk ernæringsfysiolog bestilles per i dag. Informasjon om pålogging og lenke sendes per epost elles SMS avhengig av hva som passer pasient/pårørende best. I etterkant av konsultasjonen sender klinisk ernæringsfysiolog en lenke til det digitale evalueringsskjemaet for å få en evaluering av veiledningen. Det er prosjektleder som henter ut evalueringen fra enkeltkonsultasjoner slik at anonymitet er ivaretatt. De digitale kursene annonseres via Vardesenterets kanaler. Klinisk ernæringsfysiolog ved Vardesenteret tar i dialog med prosjektgruppen utgangspunkt i det som finnes av malverk for konsultasjoner og digitale kurs og justerer innhold og form fortløpende (antall deltakere, pedagogiske virkemidler etc). Dette gjøres i tråd med tilbakemelding via evaluering og innspill fra referansegruppen. Digitale konsultasjoner settes opp fortløpende basert på etterspørsel. Videre er det et mål å gjennomføre minimum 10 digitale kurs i løpet av 2023. I juni ferdigstiller prosjektgruppen en underveisrapport som legges frem for referanse- og styringsgruppe slik at kursene kan justeres basert på underveisevalueringen og innspill fra gruppene. Det digitale tilbudet er tilgjengelig i hele 2023, og en endelig intern sluttrapport skrives i januar 2024. Basert på resultatene vil prosjektleder skrive artikler til pasient- og fagtidsskrift som oppsummerer erfaringene og gir informasjon om veien videre for kostholdstilbudet ved Vardesenterne.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Digitale kostholdskurs og veiledning for kreftpasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2022: kr 5 000, 2023: kr 248 000, 2024: kr 4 000
Startdato
01.12.2022
Sluttdato
31.03.2024
Status
Under gjennomføring