Trening og prostatakreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Pasienter med prostatakreft (PK) som får androgen deprivasjonsbehandling (ADT) kan oppleve redusert muskelmasse og muskelstyrke, økt fettmasse og økt tretthet. Styrketrening er et mulig tiltak for å redusere disse bivirkningene. Hvilken treningsdosering som bør anbefales er imidlertid ikke kjent.

Målsetting

Målsettingen med studien var å undersøke effekt av et intensivt styrketreningsprogram på kliniske og muskelcellulære variabler hos pasienter med PK under ADT.

Design, metode, materiale

Pasienter med PK som fikk ADT ved OUS ble randomisert til en styrketreningsgruppe (n = 28) eller en kontrollgruppe (n = 30). Styrketreningen foregikk på Norges idrettshøgskole (NIH) tre ganger per uke i 16 uker. To av øktene var under veiledning av personlig trener og en økt uten veiledning. Programmet besto av fem underkroppsøvelser (beinpress, knebøy, kneekstensjon, knefleksjon, tå/hev) og fire overkroppsøvelser (brystpress, skulderpress, biceps curl og sittende roing). Kontrollgruppen fikk standard oppfølging under intervensjonsperioden, men tilbud om styrketrening på NIH etter intervensjonsperioden. Begge gruppene gjennomgikk målinger og spørreskjemaer knyttet til kroppssammenseting (DXA scan), muskelstyrke, kondisjon, fatigue, livskvalitet og muskelsammensetning (målt hos ca halvparten ved hjelp av muskelbiopsier) før og etter intervensjonsperioden.

Gjennomføring

I 2009-2011 identifiserte vi 413 inkluderbare pasienter (pasienter < 76 år og < 1 times reisevei fra NIH), hvorav 294 ble ekskludert blant annet på grunn av en hjerte- og lungesykdom eller andre fysiske eller psykiske kontraindikasjoner for å gjennomføre testing og/eller et intensivt styrketreningsprogram. Av de 119 pasientene som ble invitert, takket halvparten ja til å delta. Målsettingen med studien var opprinnelig også å undersøke effekt av ADT på kliniske og muskelcellulære variabler og langtidseffekten av styrketreningen. Fordi mange pasienter var i gang med ADT da vi kom i kontakt med dem, fikk vi ikke testet dem før de startet ADT. Vi fikk derfor ikke svar på hvordan ADT påvirker kliniske og muskelcellulære variabler. Videre måtte vi avlyse et års oppfølgingen etter intervensjonen fordi inklusjonsperioden ble for lang og prosjektperioden gikk ut.

Resultater

Pasientene i styrketreningsgruppen ble sterkere, fikk bedre fysisk funksjon, mer muskelmasse i armer og ben og økt muskelfiberareal i m. vastus lateralis (del av knestrekkmuskelen på framsiden av låret) enn de som ikke trente. Vi så imidlertid ingen forskjell mellom gruppene i total muskelmasse, fettmasse, benmasse, fatigue, livskvalitet eller antall satelittceller i m. vastus lateralis.

Samarbeidspartnere

Studien har vært et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Norges idrettshøgskole og University of Alberta

Videre planer

Vi har foreløpig ikke analysert blodprøvene fra studien og planlegger en publikasjon der disse dataene inngår. Vi så mindre effekt av styrketreningsprogrammet på total muskelmasse enn forventet og spekulerer derfor i om treningstilpasningen er redusert under ADT. Vi underviser studenter på NIH om funnene fra studien, som de kan ta i betraktning når de skal gi treningstilbud til pasienter med PK under ADT.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

For å spre resultatene fra undersøkelsen er det ønskelig å samarbeide med Kreftforeningen om å lage en informasjonsbrosjyre om trening for prostatakreftpasienter under hormonbehandling.

Publikasjonsliste

Publikasjoner:
Thorsen L, Nilsen TS, Raastad T, Courneya KS, Skovlund E & Fosså SD (2012) “A randomized controlled trial on the effectiveness of strength training on clinical and muscle cellular outcomes in patients With prostate cancer during androgen deprivation therapy: rationale and design.” BMC Cancer, Mar 29;12:123.
Doi: 10.1186/1471-2407-12-123

Nilsen TS, Raastad T, Skovlund E, Courneya KS, Langberg CW, Lilleby W, Fosså SD & Thorsen L (2015) “Effects of strength training on body composition, physical functioning, and quality of life in prostate cancer patients during androgen deprivation therapy.” Acta Oncol., årg. 54, nr. 10, s.1805-1813.
Doi:10.3109/0284186X.2015.1037008

Nilsen TS, Thorsen L, Fosså SD, Wiig M, Kirkegaard C, Skovlund E, Benestad HB & Raastad T (2016) “Effects of strength training on muscle cellular outcomes in prostate cancer patients on androgen deprivation therapy.” Scand J Med Sci Sports., årg. 26, nr. 9,, s. 1026-1035.
Doi: 10.1111/sms. 12543

Nilsen TS, Thorsen L, Kirkegaard C, Ugelstad I, Fosså SD & Raastad T (2016) “The effect of strength training on muscle cellular stress in prostate cancer patients on ADT.” Endocr Connect., årg. 5, nr. 2, s.74-82.
Doi: 10.1530/EC-15-0120

Thorsen L, Courneya KS, Stevinson C & Fosså SD (2008) “2A systematic review of physical activity in prostate cancer survivors: outcomes, prevalence and determinants.” Support Care Cancer., årg. 16, nr. 9, s.987-997.
Doi: 10.1007/s00520-008-0411-7

Sluttrapport/artikler (pdf)

Thorsen et al BMC Cancer 2012.pdf
Nilsen et al Endocr Connect. 2016.pdf

Sluttrapportsammendrag

Publikasjoner:
Thorsen L, Nilsen TS, Raastad T, Courneya KS, Skovlund E & Fosså SD (2012) “A randomized controlled trial on the effectiveness of strength training on clinical and muscle cellular outcomes in patients With prostate cancer during androgen deprivation therapy: rationale and design.” BMC Cancer, Mar 29;12:123.
Doi: 10.1186/1471-2407-12-123

Nilsen TS, Raastad T, Skovlund E, Courneya KS, Langberg CW, Lilleby W, Fosså SD & Thorsen L (2015) “Effects of strength training on body composition, physical functioning, and quality of life in prostate cancer patients during androgen deprivation therapy.” Acta Oncol., årg. 54, nr. 10, s.1805-1813.
Doi:10.3109/0284186X.2015.1037008

Nilsen TS, Thorsen L, Fosså SD, Wiig M, Kirkegaard C, Skovlund E, Benestad HB & Raastad T (2016) “Effects of strength training on muscle cellular outcomes in prostate cancer patients on androgen deprivation therapy.” Scand J Med Sci Sports., årg. 26, nr. 9,, s. 1026-1035.
Doi: 10.1111/sms. 12543

Nilsen TS, Thorsen L, Kirkegaard C, Ugelstad I, Fosså SD & Raastad T (2016) “The effect of strength training on muscle cellular stress in prostate cancer patients on ADT.” Endocr Connect., årg. 5, nr. 2, s.74-82.
Doi: 10.1530/EC-15-0120

Thorsen L, Courneya KS, Stevinson C & Fosså SD (2008) “2A systematic review of physical activity in prostate cancer survivors: outcomes, prevalence and determinants.” Support Care Cancer., årg. 16, nr. 9, s.987-997.
Doi: 10.1007/s00520-008-0411-7

Prosjektleder/forsker

Lene Thorsen

Hovedveileder

Sophie D. Fosså

Detaljer
Program
Forskning (2006)
Prosjektnavn
Trening og prostatakreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Rikshosp., Radiumhosp., Kreftklinikken
Beløp Bevilget
2007: kr 615 000, 2008: kr 215 000, 2009: kr 1 142 000
Startdato
01.12.2007
Sluttdato
01.05.2011
Status
Avsluttet