Behandling av endetarmskreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prognosen etter kirurgisk behandling av endetarmskreft i Norge har bedret seg dramatisk etter innføring av operasjonsmetoden ”

Prognosen etter kirurgisk behandling av endetarmskreft i Norge har bedret seg dramatisk etter innføring av operasjonsmetoden ”total mesorectal excisjon” på 1990-tallet. Alle pasienter med endetarmskreft i Norge har siden 1994 blitt fortløpende registrert i Rectumcancerregisteret. Dette materialet har dannet grunnlag for doktorgradsarbeidet [1] hvor en har sett på forekomsten av komplikasjoner etter innføring av ny teknikk samt resultatene etter kirurgi for avanserte svulster.

 

De to første artiklene i doktorgradsarbeidet tar for seg to alvorlige komplikasjoner ved kirurgi for endetarmskreft, perforasjon av svulsten [2] og lekkasje fra tarmskjøt [3]. Perforasjon av svulsten forekom hyppigere ved operasjoner hvor endetarmsåpningen fjernes og kirurgen må derfor være spesielt oppmerksom under denne typen inngrep. Studien har også vist at avlastende stomi beskytter mot alvorlige komplikasjoner ved lekkasje fra en lavtsittende tarmskjøt og avlastende stomi anbefales derfor når skjøten ligger lavere enn 7 cm fra endetarmsåpningen.

 

Tredje artikkel [4] ser på behandling av svulster som vokser inn i naboorganer. Den viktigste faktor for overlevelse er at alt svulstvev fjernes. Resultatene i Norge for denne pasientgruppen synes å være i tråd med internasjonale resultater.

 

Ved svulster som vokser gjennom tarmveggen, men ikke inn i naboorganer, viser siste artikkel [5] i doktorgradsarbeidet stor variasjon i forekomst av lokalt tilbakefall, fjernspredning og overlevelse. De to faktorene med størst innflytelse på resultatet, er avstanden fra svulsten til ytre begrensning av reseksjonsflaten og forekomst av svulstvev i lymfeknuter. På bakgrunn av disse funnene anbefales nå strålebehandling før operasjon til pasienter hvor magnettomografisk undersøkelse viser at avstanden til reseksjonsflaten vil bli liten.

 

Doktorgradsavhandling:

Eriksen MT (2007) Prognosis after surgery for rectal cancer – focus on complications and high-risk patients. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 82-8072-851-1. [1]

 

Artikler:

Eriksen MT, Wibe A, Syse A, Haffner J & Wiig JN (2004) “Inadvertent perforation during rectal cancer resection in Norway.” Br J Surg, årg. 91, nr. 2, s. 210-216. [2]

 

Eriksen MT, Wibe A, Norstein J, Haffner J & Wiig JN (2005) “Anastomotic leakage following routine mesorectal excision for rectal cancer in a national cohort of patients.” Colorectal Dis, årg. 7, nr. 1, s. 51-57. [3]

 

Eriksen MT, Wibe A, Hestvik UE, Haffner J & Wiig JN (2006) “Surgical treatment of primary locally advanced rectal cancer in Norway.” Eur J Surg Oncol, årg. 32, nr. 2, s. 174-180. [4]

 

Eriksen MT, Wibe A, Haffner J & Wiig JN (2007) “Prognostic Groups in 1,676 Patients with T3 Rectal Cancer Treated without Preoperative Radiotherapy.” Dis Colon Rectum, årg. 50, nr. 2, s. 156-167. [5]

 

Prosjektleder/forsker

Morten Tandberg Eriksen

Hovedveileder

Johan Wiig

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Behandling av endetarmskreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2001: kr 430 000, 2002: kr 37 000, 2003: kr 882 000
Startdato
01.09.2001
Sluttdato
30.11.2004
Status
Avsluttet