Akupunkturbehandling

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Fatigue (utmattelse) og Xerostomi (munntørrhet), er hyppige symptomer hos pasienter med kreft og påvirker livskvaliteten. Erfaringer fra praksis viser at fatigue og munntørrhet er vanskelig å behandle.

 

Mål:

·         Å undersøke om akupunkturbehandling reduserte fatiguenivået, under eller etter endt kjemoterapi.

·         Å undersøke om akupunkturbehandling kan redusere munntørrhet for palliative pasienter.

 

Delmål: Å undersøke om det var gjennomførbart at akupunktur kan gis av sykepleiere og hjelpepleiere etter bare kort opplæring i akupunkturpunkter.

 

Gennomføring: Dette er en pilotstudie hvor det skal inkluderes 24 pasienter. Det er ingen kontrollgruppe, men resultatene blir vurdert ut frå målinger før, under og etter akupunkturbehandlingen. Måleinstrumentet ” Brief Fatigue Inventory” (BFI), Edmonton Symptom Assesment Score (ESAS) og Xerostomia Inventory-skjemaene (XI) benyttes. Pasientene har fått akupunktur av sykepleiere og hjelpepleiere med spesialopplæring og veiledning av lege. En behandlingsserie med akupunktur omfatter 8 og 10 behandlinger. Behandlingene gjennomføres på Palliativ enhet, på Lindrende enhet eller hjemme hos pasienten.

 

Resultater: Pilotprosjektet har tatt lenger tid enn først antatt. Hovedgrunnen til forsinkelsen er at respondentene til denne studien er alvorlig syke. De fleste har ikke levd lenge nok til å få fullført akupunkturbehandlingen. Videre har økonomiske problemer på Blefjell sykehus, Kongsberg ført til at den personen som skulle gi akupunkturbehandlingen på sykehuset sluttet og den ansvarlige legen omplassert. Sluttresultatet av prosjektet er av disse grunner ikke ferdig.

 

Syke – og hjelpepleierne viste og viser at de er i stand til å sette standardiserte akupunkturpunkter etter kort opplæring.

 

Oppsummering: Denne pasientgruppen har behov for at behandler kommer dit de er, og ikke omvent. Alle pasientene har vært svært positive ved forespørsel om deltagelse. Det at det ikke er flere tabletter de må ta, og at det er behandling uten bivirkninger, er positivt. Til nå har 27 stykker takket muntlig ja til å delta i studien, 15 av disse har ikke kommet så langt at de har startet opp, 7 personer døde før de fikk fullført oppsatt program. 5 respondenter har fullført behandlingen.

 

Så lang viser de subjektive signalene at akupunkturbehandling er et mulig valg for utvalgte pasienter som har fatigue eller xerostomi.

 

Prosjektleder/forsker

Elin Skalstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Akupunkturbehandling
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Lindrende enhet Kongsberg, Skinnarberga
Beløp Bevilget
2006: kr 162 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet